Chuyển giao, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý điều hành ngân sách dự án OPMS.VN tại Thành phố Hải Dương

22/08/2017

Ngày 22/08/2017, được sự đồng ý của UBND Thành phố Hải Dương, Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành Phố Hải Dương phối hợp với Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu tổ chức chuyển giao, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý điều hành ngân sách dự án, tin học hoá các công tác chuyên môn về quản lý, điều hành ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Với mục tiêu tin học hoá các công tác chuyên môn về quản lý, điều hành ngân sách dự án đầu tư của thành phố, phần mềm đã được triển khai ứng dụng đến 124 đơn vị chủ đầu tư trên toàn địa bàn, bao gồm: Phòng tài chính – Kế hoạch, Các ban quản lý dự án, các UBND xã phường, các trường học và các phòng ban chuyên môn có quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
 
 Ông Nguyễn Văn Phương – Phó trưởng phòng Tài chính phát biểu khai mạc

Thời gian tập huấn được kéo dài trong vòng 03 ngày, chia làm 03 lớp. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Phương – Phó trưởng phòng Tài chính cho biết “Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý ngân sách dự án đầu tư nói riêng đang được lãnh đạo UBND Thành phố rất quan tâm, do đó phòng Tài chính đã phối hợp với công ty cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu thực hiện chuyển giao và tập huấn cho toàn bộ các đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn toàn Thành phố với mục tiêu kết nối trao đổi dữ liệu liên thông giữa các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đến cơ quan tài chính, xây dựng kho dữ liệu tập trung về tài chính đầu tư giúp cho công tác quản lý điều hành được thuận tiện, kịp thời, chính xác và tiết kiệm. Hệ thống góp phần giảm tải áp lực công việc chuyên môn cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đồng thời là công cụ quyết toán dự án và tổng hợp báo cáo toàn thành phố….”
 
Toàn cảnh lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý điều hành ngân sách dự án

Lớp tập huấn diễn ra sôi nổi, các học viên tham gia tập huấn đều đánh giá tốt phần mềm và có tính cầu thị cao.