DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP

01/10/2012

Với đội ngũ nhân viên và chuyên gia có năng lực chuyên môn cao, kinh nghiệm dày dạn, Global Solution cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ đa dạng bao gồm:

  + Gia công và phát triển phần mềm

  + Cung cấp nhân lực CNTT onsite

  + Tư vấn CNTT

  + Tích hợp hệ thống

  + Tư vấn triển khai ERP

  + Đào tạo CNTT, …