Hội thảo “Tham vấn kỹ thuật Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu Hội và tổ chức phi chính phủ của Bộ Nội vụ”

30/08/2012

Ngày 30/8/2012, tại thành phố Hải Phòng, Trung Tâm Thông tin phối hợp với Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo “Tham vấn kỹ thuật Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu Hội và tổ chức phi chính phủ của Bộ Nội vụ” (Hội thảo).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Văn Tất Thu đã tới dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.

 
 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Văn Tất Thu phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các đơn vị trực thuộc Bộ: Trung tâm Tin học thuộc Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước, Trung tâm Thông tin thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung tâm Tin học thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trung tâm Tin học thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và chuyên viên kỹ thuật của các đơn vị tham gia phối hợp xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu Hội và tổ chức phi chính phủ (Dự án).

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Văn Tất Thu ghi nhận và hoan nghênh những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức và chuyên viên kỹ thuật của Trung tâm Thông tin và Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ trong việc thực hiện giai đoạn 1 xây dựng Cơ sở dữ liệu Hội và tổ chức phi chính phủ ở cấp Trung ương do Bộ Nội vụ trực tiếp quản lý. Thứ trưởng Văn Tất Thu nêu rõ, xây dựng Cơ sở dữ liệu này góp phần rất quan trọng trong việc quản lý Hội và tổ chức phi chính phủ, vì vậy, cần khẩn trương hoàn thiện để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt; đề nghị các đại biểu xem xét, nhận xét và góp ý cho Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu Hội và tổ chức phi chính phủ được trình bày tại Hội thảo. Thứ trưởng Văn Tất Thu cũng lưu ý đơn vị nhập dữ liệu phải tập trung, cẩn thận, cụ thể để bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và đề nghị Vụ Tổ chức phi chính phủ, Trung tâm Thông tin xây dựng ngay Quy chế quản lý Cơ sở dữ liệu Hội và tổ chức phi chính phủ để có thể sớm đưa Cơ sở dữ liệu Hội và tổ chức phi chính phủ vào khai thác sử dụng. 


Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ Đỗ Đức Cường phát biểu tại Hội thảo

 


Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ  Nguyễn Tiến Thành phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ Nguyễn Thanh Bình trình bày Báo cáo tổng quan về quá trình xây dựng Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu Hội và tổ chức phi chính phủ; Kỹ sư Nguyễn Hoài Nam, Phòng Thông tin - Cơ sở dữ liệu, Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ giới thiệu tính năng, ứng dụng chính của Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu Hội và tổ chức phi chính phủ ở cấp Trung ương do Bộ Nội vụ trực tiếp quản lý (giai đoạn 1 của Dự án).

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cho Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu Hội và Tổ chức phi chính phủ. Các ý kiến tập trung vào giao diện phần mềm, quy trình nhập dữ liệu, kết xuất thông tin các báo cáo thống kê số lượng, chất lượng theo các mẫu quy định, lưu dữ liệu lịch sử, phân cấp khai thác sử dụng dữ liệu, bảo mật dữ liệu, ... 


Giám đốc Trung tâm Tin học thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Lê Văn Năng phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo

 


Quang cảnh Hội thảo

 

Tin: Đức Tùng; Ảnh: Hoàng Hải

Nguồn: Bộ Nội Vụ