Lễ ký kết hợp đồng liên kết xây dựng và triển khai phần mềm Quản lý TSCĐ với Trung tâm DPAS

29/06/2012

Chiều ngày 17/11/2011, tại trụ sở Bộ Tài chính đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng liên kết xây dựng và triển khai Phần mềm Quản lý tài sản cố định giữa Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước thuộc Cục Quản lý công sản (Trung tâm DPAS) và Công ty CP Công nghệ DTH và Giải pháp số (Công ty DTH).Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự nỗ lực của Trung tâm DPAS trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản - La Văn Thinh phát biểu tại lễ ký kết

      
     Đến dự Lễ ký kết có các đồng chí Lãnh đạo Cục QLCS, các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục QLCS, Trung tâm DPAS, Công ty DTH và các thành viên có liên quan. Phát biểu tại Lễ ký kết, Ông La Văn Thịnh – Phó Cục trưởng Cục QLCS nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng, triển khai Phần mềm Quản lý tài sản cố định khu vực hành chính sự nghiệp phải đáp ứng với chế độ quản lý, sử dụng tài sản hiện hành cũng như có khả năng điều chỉnh khi chế độ thay đổi. Lãnh đạo Cục QLCS đánh giá cao kinh nghiệm chuyên môn của Công ty DTH với nòng cốt là các thành viên đã từng chủ trì xây dựng, triển khai các dự án cho Bộ Tài chính và tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho quá trình xây dựng và phát triển của hai bên cũng như công tác quản lý tài sản nhà nước nói chung.
 
    Phần mềm Quản lý TSCĐ dự kiến xây dựng có ưu điểm:
    Một là: Phù hợp với chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành như: Danh mục tài sản, tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định, nguyên giá, giá trị còn lại, lý do tăng, giảm tài sản, các chỉ tiêu theo dõi phù hợp với Chế độ Quản lý tài sản cố định và tính hao mòn TSCĐ quy định tại Quyết định số 32/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; các báo cáo đầu ra của Chương trình phù hợp với quy định tại Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính và Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và báo cáo số liệu tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Chương trình có khả năng tính khấu hao tài sản cố định trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất kinh doanh, liên doanh, liên kết, cho thuê
    Hai là: Có khả năng chuyển dữ liệu các tài sản thuộc đối tượng phải kê khai đăng ký (nhà, đất; ô tô và các tài sản khác có giá trị lớn từ 500 triệu trở lên) sang Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước của Bộ Tài chính mà không cần nhập lại.
    Ba là:  Phần mềm được xây dựng có khả năng triển khai cho các Bộ, ngành, địa phương theo mô hình máy chủ tập trung tại cơ quan chủ quản cấp trên hoặc triển khai đơn lẻ xuống từng đơn vị sử dụng tài sản.

Tổ nghiên cứu xây dựng Phần mềm

    Tại buổi lễ, Trung tâm DPAS đã công bố Quyết định của Giám đốc Trung tâm về việc thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng Phần mềm với các thành viên có năng lực, kinh nghiệm tham gia dự án. Theo tiến độ được hai bên cam kết, đến hết năm 2011 sẽ hoàn thành việc xây dựng và chạy thử Phần mềm để có thể bắt đầu triển khai thực hiện từ Quý I/2012./.
Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính