Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu Hội và Tổ chức phi chính phủ tại Bộ Nội vụ

19/07/2012

Ngày 26/6/2012 vừa qua, tại trụ sở Bộ Nội vụ đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng triển khai xây dựng CSDL Hội và Tổ chức phi chính phủ giữa Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu và Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ

Buổi lễ ký kết hợp đồng được diễn ra trang trọng với sự tham gia của ông Đỗ Đức Cường – Giám đốc Trung tâm thông tin – Bộ Nội vụ, ông Lương Văn Tuyên – Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu cùng đại diện của 2 Bên.

Các bên đã cùng bàn thảo và đi đến thống nhất những nội dung chính cần đáp ứng theo yêu cầu bài toán đề ra cũng như các mốc thời gian chính trong quá trình triển khai.Hội và tổ chức phi chính phủ là những tổ chức xã hội dân sự hoạt động trong khuôn khổ luật pháp của nhà nước. Những năm qua vai trò năng động của các tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ, đã và đang tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội Việt Nam trong điều kiện mới.

Theo thống kê của Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ, hiện nay cả nước có trên 14.000 Hội và Tổ chức phi chính phủ đang được phép hoạt động ở hầu hết tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Số lượng hội viên của các Hội và Tổ chức phi chính phủ rất lớn, đa dạng về dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội và thường xuyên có biến động. Một số tổ chức Hội và Tổ chức phi chính phủ còn là thành viên của tổ chức Hội và Tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Bộ Nội vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về lĩnh vực Hội và Tổ chức phi chính phủ và trực tiếp quản lý trên 400 hội và tổ chức phi chính phủ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh; xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động của các Hội và Tổ chức phi chính phủ; hướng dẫn thực hiện các quy định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Hội và Tổ chức phi chính phủ; quyết định cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phê duyệt điều lệ, cấp giấy phép hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ thuộc trách nhiệm quản lý; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Hội và Tổ chức phi chính phủ, việc thực hiện điều lệ đối với Hội và Tổ chức phi chính phủ

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ việc lưu giữ, bảo quản và cung cấp các thông tin, dữ liệu quản lý về Hội và Tổ chức phi chính phủ. Thông tin, dữ liệu hiện được thu thập và quản lý bằng phương pháp thủ công truyền thống trên sổ sách, giấy tờ thì chưa được đầy đủ, thiếu đồng bộ và chưa được hệ thống hóa một cách khoa học, dẫn đến khó tiếp cận, khó bảo quản, lưu trữ, vì vậy thường không thể đáp ứng đầy đủ, kịp thời và chính xác phục vụ nhiệm vụ quản lý.

Từ thực trạng trên, trước yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ quản lý đối với các Hội và Tổ chức phi chính phủ, việc ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng một cơ sở dữ liệu chuyên ngành về hội và các tổ chức phi chính phủ là hết sức cần thiết.

Cơ sở dữ liệu sẽ có nhiệm vụ tổ chức, sắp xếp nguồn thông tin một cách khoa học, bảo quản, lưu trữ an toàn, tin cậy và cung cấp đa dạng các loại hình thông tin phục vụ nhanh chóng, đầy đủ, chính xác theo nhu cầu khai thác và sử dụng, góp phần đáng kể nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đối với lĩnh vực Hội và Tổ chức phi chính phủ, đồng thời góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động của Bộ, thực hiện từng bước xây dựng Chính phủ điện tử theo yêu cầu chung.Thời gian triển khai dự án sẽ diễn ra trong 2 tháng từ tháng 06/2012 đến tháng 8/2012.