Tuyên Quang: Tập huấn Phần mềm Quản lý Tài sản cố định cho các đơn vị thuộc Thành phố Tuyên Quang

19/04/2013

Ngày 17-18/04/2013, Phòng Tài chính-Kế hoạch Thành Phố Tuyên Quang đã tổ chức tập huấn triển khai cho các đơn vị thuộc Thành phố Tuyên Quang

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Dương Thanh Long - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Tuyên Quang, cùng các cán bộ phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Tuyên Quang, Lãnh đạo và các cán bộ làm nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản tại các xã - phường, các phòng, các tổ chức trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Ông Dương Thanh Long - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Tuyên Quang đã nêu rõ tầm quan trọng của công tác Quản lý tài sản nhà nước, đánh giá cao phần mềm quản lý tài sản cố định nhà nước QLTSCD.VN. Việc ứng dụng phần mềm quản lý tài sản nhà nước nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý tài chính, tài sản tại các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản, giúp cho việc tin học hóa công tác quản lý tài sản nhà nước cũng như phục vụ công tác báo cáo tài sản hàng năm trên địa bàn toàn thành phố được thuận tiện và hiệu quả.