Giải pháp Cổng thông tin điện tử

18/07/2012

Giải pháp Cổng thông tin điện tử được xây dựng trên nền công nghệ hiện đại Microsoft Sharepoint 2007/2010, cho phép nhanh chóng xây dựng và duy trì một hệ thống thông tin trên mạng Internet hay Intranet, với đầy đủ các dịch vụ sẵn sàng cho một Cổng thông tin điện tử chuyên nghiệp.

GIẢI PHÁP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Tính ưu việt của sản phẩm:

- Hệ quản trị nội dung CMS (Content Managament System) mạnh: có khả năng quản lý và lưu trữ hàng chục triệu trang văn bản số hóa

- Giao diện thuần web: 100% giao diện sử dụng và quản trị là web

- Hỗ trợ Việt ngữ triệt để: khả năng sắp xếp, tìm kiếm không phân biệt hoa thường, không phân biệt cách bỏ dấu và các bảng mã tiếng Việt khác nhau

- Hỗ trợ đa ngữ theo chuẩn i18n: cho phép tạo dựng giao diện, thực đơn hay các nhánh thông tin bằng nhiều ngôn ngữ theo chuẩn i18n (Internationalization)

- Tuân thủ các chuẩn công nghệ hiện đại: DoublinCore,RSS/RDF, XLM, WebServices,  Java: Portlet (JSR168, WSRP), SSL 64/128 bit

- Đăng nhập một lần (single sign-on): Do sử dụng cơ chế an ninh dựa trên vai trò (role-based security) nên sau khi log-on, người sử dụng có thể thực hiện được tất cả các thao tác mà những vai trò của họ cho phép.

- Tùy biến các Portlet, Webpart một cách dễ dàng

- Cơ chế nhật ký (logging) ghi nhận tất cả các sự kiện (ai, làm gì, lúc nào)

- Cơ chế Versioning cho phép có nhiều phiên bản đồng thời (ví dụ phiên bản làm việc và phiên bản đang phát triển) của website.

- Khả năng undo các thao tác (xoá, sửa...)

- Cơ chế phân tải (load-balancing) bằng cách chạy song song trên nhiều máy.

- Cơ chế sao lưu (backup) và phục hồi dữ liệu (restore).

- Có cơ chế đồng bộ (toàn bộ hoặc một phần) giữa các website.

- Có các converter chuyển đổi từ các định dạng văn bản khác (MsWord, RichText, PDF...) về dạng HTML để khai thác trực tiếp trên Web.

Tính ổn định, độ an toàn, bảo mật:

- Authentication (xác thực): cho phép một hệ thống nhận dạng người dùng cũng như nhận dạng các hệ thống khác khi hệ thống đó muốn sử dụng dịch vụ hoặc lấy dữ liệu. Dịch vụ xác thực là điều kiện tiên quyết cho rất nhiều các dịch vụ an ninh khác bao gồm quản trị quyền truy cập, cấp phép và quản lý account.

- Authorization (cấp quyền): cho phép một hệ thống xác định quyền mà người dùng hoặc hệ thống khác có để truy xuất vào các tài nguyên của hệ thống đó.

- Access Control (quản lý quyền truy cập): đảm bảo hệ thống gán quyền truy xuất đến các tài nguyên tuân thủ đúng chính sách bảo mật đã được định nghĩa cho những tài nguyên này.

- Data Protection (bảo mật dữ liệu): bảo vệ những dữ liệu nhạy cảm trước khả năng truy xuất của những người dùng không đủ thẩm quyền.

- An toàn, bảo mật theo nhiều mức: mức mạng, mức xác thực người sử dụng, mức CSDL

- Hỗ trợ người sử dụng trao đổi thông tin, dữ liệu với cổng trên mạng Internet theo các chuẩn về an toàn thông tin như S/MINE v3.0, SSL v3.0, HTTPS,...

Các tin khác