Phần mềm Quản lý Tài sản cố định QLTSCD.VN

18/12/2012

Phần mềm Quản lý tài sản cố định là một bộ giải pháp tích hợp trọn vẹn, cung cấp đầy đủ tính năng cần thiết cho một hệ thống quản lý tài sản cố định

Linh hoạt - Tiện ích - An toàn - Ổn định

TIN HỌC HÓA TOÀN BỘ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

CHO PHÉP TÍNH KHẤU HAO, HAO MÒN TÀI SẢN THEO CHẾ ĐỘ

TRA CỨU TÌM KIẾM CHÍNH XÁC, NHANH CHÓNG

TẠO LẬP, KẾT XUẤT BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN DỄ DÀNG

HỆ THỐNG BÁO CÁO ĐẦY ĐỦ, LINH HOẠT

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC HỆ THỐNG NGOÀI TỐT

CÁC MODULE CƠ BẢN

1. NGHIỆP VỤ:

Quản lý toàn bộ thông tin hình thành của các loại TSCĐ (Đất, Nhà, vật kiến trúc, Phương tiện vận tải, truyền dẫn, Máy móc thiết bị, Thiết bị, dụng cụ quản lý, Cây lâu năm và súc vật làm việc, Tài sản đặc biệt, TSCĐ khác, TSCĐ vô hình, công cụ, dụng cụ)

Thực hiện nghiệp vụ tính khấu hao, hao mòn TSCĐ

Quản lý thông tin biến động TSCĐ trong quá trình quản lý, sử dụng: Nâng cấp, sửa chữa lớn, tháo dỡ một phần, bán, thanh lý, tiêu hủy, thu hồi, điều chuyển tài sản…

Quản lý hoạt động đi thuê, cho thuê TSCĐ của đơn vị

2. BÁO CÁO:

Tổng hợp báo cáo công khai kế hoạch và kết quả thực hiện mua sắm TSNN

Lọc và kết xuất dữ liệu báo cáo công khai tình hình quản lý, sử dụng TSNN, cho thuê TSNN theo Thông tư số 89/2010/TT-BTC

Hệ thống báo cáo kê khai tài sản nhà nước theo quy định

In sổ tài sản cố định của đơn vị, Bảng kê trích khấu hao TSCĐ, Tổng hợp báo cáo tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên

3. TRA CỨU TÀI SẢN:

Tìm kiếm tài sản theo các tiêu chí đơn giản (Mã tài sản, Tên tài sản, Nhóm tài sản, Thời gian sử dụng)

Tìm kiếm toàn văn

Tìm kiếm nâng cao: kết hợp sử dụng linh hoạt các toán tử để tìm kiếm tài sản, sắp xếp hiển thị kết quả tìm kiếm theo yêu cầu

4. DANH MỤC:

Quản lý danh mục đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Quản lý hệ thống danh mục TSCĐ, tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ, tỷ lệ khấu hao – hao mòn, lý do tăng – giảm tài sản, các chỉ tiêu theo dõi… theo quy định tại Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC

5. TRAO ĐỔI DỮ LIỆU:

Kết xuất dữ liệu TSCĐ của đơn vị ra tệp tin lưu trữ

Nhập dữ liệu tài sản từ hệ thống khác

Theo dõi lịch sử trao đổi dữ liệu

6. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG:

Quản lý thông tin người sử dụng trong chương trình (tên đăng nhập, mật khẩu, các quyền người dùng…)

Tra cứu hoạt động của người sử dụng trên các chức năng của phần mềm

Thiết đặt các tham số đảm bảo hệ thống vận hành ổn định

Xem thêm thông tin về sản phẩm tại đây: Brochure