Phần mềm Thư viện số

18/07/2012

Giải pháp tối ưu cho công tác lưu trữ, biên mục, quản lý kho tài liệu số của các thư viện hiện đại


PHẦN MỀM THƯ VIỆN SỐ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Lưu trữ, quản lý hiệu quả kho tài liệu số hóa theo yêu cầu

- Biên mục tài liệu theo chuẩn Dublin Core

- Khai thác, quản lý chặt chẽ kho tài liệu theo nhiều cấp độ bảo mật

- Tra cứu, tìm kiếm đơn giản, linh hoạt và nhanh chóng

- Báo cáo thống kê đầy đủ, tiện ích

- Trao đổi dữ liệu dễ dàng với các hệ thống thư viện trong nước và quốc tế

CÁC MODULE CHỨC NĂNG

SƯU TẬP SỐ

- Quản lý bộ sưu tập tài nguyên số theo từng phân loại (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,...), chủ đề, hoặc theo trạng thái được phép khai thác sử dụng (khai thác tự do, đăng nhập xem một lần, khai thác toàn bộ, không cho phép khai thác…)

- Biên mục chi tiết cho tài liệu theo chuẩn quốc tế Dublin Core

KHAI THÁC TRỰC TUYẾN

- Tra cứu tài liệu dễ dàng và đơn giản trên giao diện người dùng cuối

- Truy cập và sử dụng kho tài liệu theo Quy định khai thác và sử dụng tài liệu số của đơn vị

- Cá nhân hóa việc khai thác, sử dụng tài liệu

CÁN BỘ

- Quản lý, cập nhật hồ sơ thông tin cán bộ khai thác, sử dụng tài liệu

- Xử lý các yêu cầu khai thác dữ liệu theo từng cấp độ (khai thác một phần/ khai thác toàn bộ)

DANH MỤC

- Quản lý các chuyên đề, chuyên mục lưu trữ tài nguyên số

- Đánh chỉ mục toàn văn tài liệu

BÁO CÁO THỐNG KÊ

- In bảng thống kê chi tiết trình trạng khai thác, sử dụng tài liệu

- Thống kê chi tiết số lượt tải tài liệu

- Thống kê tài liệu được khai thác nhiều/ ít nhất

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

- Quản lý thông tin người dùng, nhóm người dùng được phép truy cập chương trình, gán quyền cho người dùng tại các phân hệ chức năng …)

- Tra cứu hoạt động của người dùng trên các phân hệ chức năng

- Thiết đặt các tham số đảm bảo hệ thống vận hành ổn định