Ngày 22/08/2017, được sự đồng ý của UBND Thành phố Hải Dương, Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành Phố Hải Dương phối hợp với Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu tổ chức chuyển giao, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý điều hành ngân sách dự án, tin học hoá các công tác chuyên môn về quản lý, điều hành ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Ngày 22/08/2017, được sự đồng ý của UBND Thành phố Hải Dương, Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành Phố Hải Dương

Ngày 22/08/2017, được sự đồng ý của UBND Thành phố Hải Dương, Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành Phố Hải Dương phối hợp với Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu tổ chức chuyển giao, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý điều hành ngân sách dự án, tin học hoá các công tác chuyên môn về quản lý, điều hành ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Avatar phần mềm quản lý hóa đơn điện tử
Hình minh họa

Ngày 22/08/2017, được sự đồng ý của UBND Thành phố Hải Dương, Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành Phố Hải Dương phối hợp với Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu tổ chức chuyển giao, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý điều hành ngân sách dự án, tin học hoá các công tác chuyên môn về quản lý, điều hành ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Ngày 22/08/2017, được sự đồng ý của UBND Thành phố Hải Dương, Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành Phố Hải Dương

Ngày 22/08/2017, được sự đồng ý của UBND Thành phố Hải Dương, Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành Phố Hải Dương phối hợp với Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu tổ chức chuyển giao, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý điều hành ngân sách dự án, tin học hoá các công tác chuyên môn về quản lý, điều hành ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *