Dịch vụ đào tạo, tập huấn phần mềm

Để đưa một phần mềm quản lý vào sử dụng thực tiễn trên quy mô lớn cần rất nhiều thời gian và nguồn lực. Phần mềm chỉ được khai thác hiệu quả khi các cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nắm vững nghiệp vụ và sử dụng thành thạo phần mềm. Để đáp ứng nhu cầu cần được đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm của các đơn vị, địa phương; Công ty Toàn Cầu đã xây dựng hệ thống dịch vụ đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm với những nội dung chính như sau:

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

1. Tính chuyên nghiệp

Thiết kế chương trình đào tạo, tập huấn theo yêu cầu riêng của từng đơn vị, địa phương.

Phương pháp đào tạo “lấy người học làm trung tâm”.

Quy trình thực hiện đào tạo, tập huấn được lên kế hoạch rõ ràng, bài bản.

2. Tính thực tiễn

Các nội dung đào tạo, tập huấn đều xuất phát từ nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý của đơn vị, địa phương.

Giảng viên giàu kinh nghiệm trong công tác ứng dụng phần mềm vào các nghiệp vụ quản lý của từng đơn vị, địa phương.

3. Tính hiệu quả

Được thể hiện qua sự tín nhiệm của khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ đào tạo, tập huấn của Toàn Cầu trong nhiều năm qua.

Dịch vụ Đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm
Dịch vụ Đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm

Phương pháp đào tạo khác biệt

Sự khác biệt của chương trình đào tạo do Toàn Cầu thiết kế và giảng dạy là phương pháp đào tạo gắn kết giữa lý thuyết với ứng dụng thực tế tại đơn vị của học viên.

Mỗi chương trình đều thiết kế dựa trên nhu cầu sử dụng phần mềm của từng địa phương, nguyện vọng tập huấn của từng đơn vị. Toàn Cầu luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên sau khóa đào tạo.

Hình thức đào tạo đa dạng

Đào tạo trực tiếp: Toàn Cầu sẽ bố trí các giảng viên và trợ giảng xuống trực tiếp từng địa phương, từng đơn vị để triển khai các lớp đào tạo.

Đào tạo trực tuyến: Đào tạo tập trung qua các phần mềm họp trực tuyến như Zoom, Google Meeting…

Danh sách các lớp đào tạo, tập huấn

Đào tạo, tập huấn sử dụng Phần mềm Quản lý Tài sản công – GS-TSC.

Đào tạo, tập huấn sử dụng Phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu về Giá – GS-Gia.

Đào tạo, tập huấn sử dụng Phần mềm quản lý Đầu tư – OPMS.vn.

Đào tạo, tập huấn sử dụng Phần mềm quản lý Ngân sách nhà nước – GS-NS.

Đào tạo, tập huấn sử dụng Phần mềm Quản lý Hóa đơn điện tử – GS-Invoice.

Đào tạo, tập huấn sử dụng Phần mềm quản lý khoản thu học sinh – GS-QLT.

Đào tạo, tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử.