Giới thiệu

Tầm nhìn của Toàn Cầu

Tầm nhìn

Với thế mạnh am hiểu về chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản mua sắm tập trung, cơ sở quản lý về giá tại địa phương… và kinh nghiệm triển khai cho các khách hàng lớn tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, chúng tôi định hướng trở thành nhà cung cấp chính các phần mềm hỗ trợ quản lý tài chính cho các cơ quan đơn vị thuộc tất cả các Tỉnh, Thành, Ngành.

Ngoài ra, chúng tôi không ngừng phát triển, mở rộng các sản phẩm dịch vụ cung cấp tới quý khách hàng theo yêu cầu: xây dựng và phát triển các giải pháp hỗ trợ công tác quản lý, điều hành trực truyến, các Cổng thông tin điện tử, văn phòng điện tử…

Giải pháp tiện ích, Dịch vụ tận tâm

Với đội ngũ nhân sự trẻ và nhiệt huyết của chúng tôi luôn say mê với việc tìm tòi những giải pháp công nghệ mới, tiện ích và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi hiểu rằng xây dựng thành công một giải pháp hay triển khai hoàn thiện một sản phẩm phần mềm chỉ là bước đầu tiên trong chu trình đáp ứng thỏa mãn khách hàng, dịch vụ hậu mãi của doanh nghiệp mới chính là tiêu chí quan trọng nhất để thấy được sự thành công cũng như triển vọng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Bằng sự tận tâm của mình, chúng tôi đảm bảo sẽ đáp ứng tốt nhất những yêu cầu mà khách hàng đề ra.

Sứ mệnh của Toàn Cầu
Giá trị cốt lõi của Toàn Cầu

Nhiệt huyết và Sáng tạo

2 tiêu chí quan trọng hàng đầu được Ban lãnh đạo công ty đề cao xây dựng và phát triển để hình thành nền tảng văn hóa chung trong đội ngũ cán bộ nhân viên.

Tầm nhìn của Toàn Cầu

Tầm nhìn

Với thế mạnh am hiểu về chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản mua sắm tập trung, cơ sở quản lý về giá tại địa phương… và kinh nghiệm triển khai cho các khách hàng lớn tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, chúng tôi định hướng trở thành nhà cung cấp chính các phần mềm hỗ trợ quản lý tài chính cho các cơ quan đơn vị thuộc tất cả các Tỉnh, Thành, Ngành.

Ngoài ra, chúng tôi không ngừng phát triển, mở rộng các sản phẩm dịch vụ cung cấp tới quý khách hàng theo yêu cầu: xây dựng và phát triển các giải pháp hỗ trợ công tác quản lý, điều hành trực truyến, các Cổng thông tin điện tử, văn phòng điện tử…

Sứ mệnh của Toàn Cầu

Giải pháp tiện ích, Dịch vụ tận tâm

Với đội ngũ nhân sự trẻ và nhiệt huyết của chúng tôi luôn say mê với việc tìm tòi những giải pháp công nghệ mới, tiện ích và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi hiểu rằng xây dựng thành công một giải pháp hay triển khai hoàn thiện một sản phẩm phần mềm chỉ là bước đầu tiên trong chu trình đáp ứng thỏa mãn khách hàng, dịch vụ hậu mãi của doanh nghiệp mới chính là tiêu chí quan trọng nhất để thấy được sự thành công cũng như triển vọng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Bằng sự tận tâm của mình, chúng tôi đảm bảo sẽ đáp ứng tốt nhất những yêu cầu mà khách hàng đề ra.

Giá trị cốt lõi của Toàn Cầu

Nhiệt huyết và Sáng tạo

2 tiêu chí quan trọng hàng đầu được Ban lãnh đạo công ty đề cao xây dựng và phát triển để hình thành nền tảng văn hóa chung trong đội ngũ cán bộ nhân viên.

sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Toàn Cầu G-Solution

lĩnh vực hoạt động

Tư vấn xây dựng và thiết kế các hệ thống phần mềm quản lý hành chính - chính phủ điện tử.
 1. Phần mềm quản lý hành chính “một cửa” liên thông
 2. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành
 3. Phần mềm cổng thông tin điện tử
 4. Phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo
 5. Phần mềm quản lý cấp phép dự án đầu tư
 6. Phần mềm quản lý tài sản
 7. Phẩn mềm quản lý mua sắm tài sản tập trung
 8. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương
 9. Phần mềm quản lý dự án đầu tư
 10. Phần mềm quản lý các khoản thu học sinh
 11. Phần mềm quản lý hợp đồng
 12. Phần mềm quản lý khám, chữa bệnh
 13. Hệ phần mềm Quản trị doanh nghiệp
 14. Phần mềm Quản lý tài chính kế toán
 15. Phần mềm kế toán HCSN
 16. Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương
 17. Phần mềm quản lý hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử
 18. Phần mềm quản lý vật tư
 19. Phần mềm quản l‎ý giáo viên, học và điểm
 20. Phần mềm điều hành tác nghiệp UBND các cấp và Sở, ban, ngành…
Cung cấp các dịch vụ Outsourcing trong lĩnh vực IT từ việc quản lý chất lượng, bảo trì đến việc phát triển phần mềm ứng dụng hoàn thiện.
 1. Hỗ trợ bản địa hóa phần mềm (Localization support)
 2. Bảo trì phần mềm
 3. Quản lý chất lượng, kiểm thử phần mềm
 4. Phát triển phần mềm ứng dụng hoàn thiện (Full-cycle development)
 5. Phát triển từng phần: thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai…
Thiết kế và triển khai các phần mềm ứng dụng, quản lý Doanh nghiệp.
 1. Thiết kế và triển khai các phần mềm hỗ trợ điều hành công việc trực tuyến
 2. Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý, định vị toàn cầu GPS
 3. Tư vấn và triển khai các phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP (UFIDA)
 4. Xây dựng các ứng dụng Web
 5. Hệ thống phần mềm dựa trên kiến trúc nhiều lớp
 6. Chuyển các hệ thống phần mềm chạy trên một máy sang hệ thống ứng dụng khách chủ trên môi trường WEB.
 7. Xây dựng Prototype
 8. Cài đặt xây dựng các thành phần, tăng cường tái sử dụng các module phần mềm.
Nghiên cứu tư vấn công nghệ.
 1. Có khả năng phân tích, luận chứng về tính khả thi của các hệ thống phần mềm
 2. Khái niệm hóa/trừu tượng hóa các hệ thống phần mềm (Viễn cảnh, Trường hợp sử dụng, định nghĩa yêu cầu, kiến trúc, thiết kế giao diện)
 3. Thiết kế các ứng dụng (các thành phần, giao diện, thiết kế lớp, thiết kế UML)
 4. Tư vấn việc tối ưu hóa các quy trình thông qua việc sử dụng các hệ thống phần mềm
 5. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng quy trình động vào các hệ thống phần mềm điều hành tác nghiệp.

Cột mốc phát triển

Năm 2012

Thành lập Công ty
 • Thành lập Công ty CP Công nghệ và Giải pháp trực tuyến Toàn Cầu (G-Solution) bởi nhóm tri thức trẻ, có kinh nghiệm và giàu nhiệt huyết.
 • Cho ra mắt sản phẩm đầu tiên: phần mềm quản lý tài sản cố định.

Năm 2013 - 2015

Đưa sản phẩm tiếp cận đến khách hàng
 • Triển khai thành công phần mềm quản lý tài sản cố định cho Cục Kế hoạch Tài chính – Bộ Công an, Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế,…
 • Hợp tác với trung tâm DPAS – thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính triển khai thành công phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và phần mềm cập nhật số liệu kiểm kê, hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Năm 2016 - 2018

Hoàn thiện quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
 • Ra mắt các sản phẩm: phần mềm tổng hợp và khai thác dữ liệu tài chính, phần mềm quản lý điều hành ngân sách dự án và quyết toán dự án hoàn thành (OPMS.VN), phần mềm quản lý giá.
 • Xây dựng và triển khai thành công Cổng thông tin điện tử cho Tòa án nhân dân tối cao, 3 trang thông tin điện tử cho Tòa án nhân dân cấp cao và 63 trang thông tin điện tử cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
 • Xây dựng và triển khai giải pháp công nghệ thông tin cho các khách hàng: Sở Tài chính Hà Nội, Sở Tài chính Hưng Yên, Trung tâm Tin học  – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm Internet Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn…

Năm 2019 - 2021

Hoàn thiện quy trình quản lý theo các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, 27001: 2013, 14001:2015, 20000-1: 2018
 • Ra mắt sản phẩm: phần mềm mua sắm tập trung, phần mềm quản lý văn bản điều hành.
 • Xây dựng, hoàn thiện giải pháp và quy trình số hóa tài liệu.
 • Xây dựng và triển khai thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công cho khách hàng Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính.
 • Xây dựng và triển khai thành công phần mềm quản lý giá cho Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.
 • Xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin cho các khách hàng: Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính, Sở Tài chính Hà Nội, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, Sở Tài chính tỉnh Bình Phước, Sở Tài chính tỉnh Thái Bình, Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình, Bộ Tư lệnh 86.

Năm 2022

Kỷ niệm 10 năm thành lập
 • Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp trực tuyến Toàn Cầu 03/05/2012 – 03/05/2022.

Cột mốc phát triển

Năm 2012

Thành lập Công ty
 • Thành lập Công ty CP Công nghệ và Giải pháp trực tuyến Toàn Cầu (G-Solution) bởi nhóm tri thức trẻ, có kinh nghiệm và giàu nhiệt huyết
 • Cho ra mắt sản phẩm đầu tiên: phần mềm quản lý tài sản cố định

Năm 2013 - 2015

Đưa sản phẩm tiếp cận đến khách hàng
 • Triển khai thành công phần mềm quản lý tài sản cố định cho Cục Kế hoạch Tài chính – Bộ Công an, Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế,…
 • Hợp tác với trung tâm DPAS – thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính triển khai thành công phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và phần mềm cập nhật số liệu kiểm kê, hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Năm 2016 - 2018

Hoàn thiện quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
 • Ra mắt các sản phẩm: phần mềm tổng hợp và khai thác dữ liệu tài chính, phần mềm quản lý điều hành ngân sách dự án và quyết toán dự án hoàn thành (OPMS.VN), phần mềm quản lý giá
 • Xây dựng và triển khai thành công Cổng thông tin điện tử cho Tòa án nhân dân tối cao, 3 trang thông tin điện tử cho Tòa án nhân dân cấp cao và 63 trang thông tin điện tử cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
 • Xây dựng và triển khai giải pháp công nghệ thông tin cho các khách hàng: Sở Tài chính Hà Nội, Sở Tài chính Hưng Yên, Trung tâm Tin học  – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm Internet Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn…

Năm 2019 - 2021

Hoàn thiện quy trình quản lý theo các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, 27001: 2013, 14001:2015, 20000-1: 2018
 • Ra mắt sản phẩm: phần mềm mua sắm tập trung, phần mềm quản lý văn bản điều hành
 • Xây dựng, hoàn thiện giải pháp và quy trình số hóa tài liệu
 • Xây dựng và triển khai thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công cho khách hàng Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính
 • Xây dựng và triển khai thành công phần mềm quản lý giá cho Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ
 • Xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin cho các khách hàng: Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính, Sở Tài chính Hà Nội, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, Sở Tài chính tỉnh Bình Phước, Sở Tài chính tỉnh Thái Bình, Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình, Bộ Tư lệnh 86

Năm 2022

Kỷ niệm 10 năm thành lập
 • Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp trực tuyến Toàn Cầu 03/05/2012 – 03/05/2022

Chứng nhận

ISO 9001:2015