Quản lý, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sạch, tài sản công

Trong ngày 11-12/7, tại tỉnh Hòa Bình, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị “Triển khai quy định về quản lý, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sạch và công tác quản lý tài sản công”.

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản phát biểu tại hội nghị 11/7
Ông Nguyễn Tân Thịnh – Cục trưởng Cục Quản lý công sản phát biểu tại hội nghị.

Nội dung chính của hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh – Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, trong thời gian qua công tác quản lý tài sản công luôn được Đảng, Nhà nước, xã hội đặc biệt quan tâm. Điều này được thể hiện trong các văn kiện của Đảng, qua các thông tin báo chí phản ánh.

Sự quan tâm này đã tạo cơ hội cho những người được giao nhiệm vụ quản lý tài sản công có điều kiện tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội cũng đặt ra nhiều trách nhiệm, trong đó việc hoàn thiện thể chế về quản lý, sử dụng tài sản công là vấn đề quan trọng nhất.

Chính vì việc xây dựng thể chế chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản đang rà soát lại toàn bộ hệ thống các văn bản quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. Trong chương trình dự kiến sẽ ban hành mới, sửa đổi bổ sung 18 văn bản.

Hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung chính: Giới thiệu Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; xin ý kiến về dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định số 43/2022/NĐ-CP; đánh giá tình hình cập nhật tài sản hạ tầng nước sạch nông thôn tập trung vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Đồng thời, xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; đánh giá tình hình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật; thảo luận vướng mắc, kiến nghị của địa phương trong quá trình triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn Luật.

Bàn giải pháp gỡ vướng trong triển khai quy định về sử dụng tài sản công

Hội nghị nhằm mục tiêu đánh giá về những kết quả đã đạt được, những nội dung còn khó khăn, vướng mắc, qua đó làm cơ sở định hướng, sửa đổi bổ sung các chính sách có liên quan. Hiện có nhiều vấn đề cần được lấy ý kiến, sửa đổi, bổ sung như việc sử dụng tài sản công để kinh doanh cho thuê, liên doanh liên kết, mua sắm tập trung, định hướng sửa đổi, bổ sung quy định về định mức xe ô tô công…

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam.