Phần mềm Hóa đơn điện tử

Công cụ hỗ trợ chuyên dụng dành cho việc phát hành, lưu trữ và quản lý hóa đơn trên hệ thống điện tử.

Phần mềm hóa đơn điện tử GS-Invoice tích hợp đầy đủ các tính năng cho quy trình tạo lập, gửi hóa đơn cho khách hàng bằng phương tiện điện tử, giúp giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp. Phần mềm GS-Invoice hỗ trợ đầy đủ các mẫu hóa đơn: 01GTKT, 02GTTT, 07KPTQ, … theo quy chuẩn của Tổng cục Thuế. Phần mềm còn cho phép doanh nghiệp tự thiết kế mẫu hoá đơn, chủ động đưa hình ảnh thương hiệu của đơn vị mình lên hóa đơn. Với phần mềm GS-Invoice, doanh nghiệp được hỗ trợ phát hành hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng ngay trên phần mềm và theo đúng quy định.

Sử dụng phần mềm GS-Invoice mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như: giảm chi phí in ấn, lưu trữ và vận chuyển hóa đơn, bảo mật an toàn dữ liệu… Doanh nghiệp thực hiện tạo lập hóa đơn điện tử cho khách hàng một cách đơn giản, chính xác nhờ cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp đã được tích hợp sẵn trên phần mềm. Việc ký số lên từng hóa đơn điện tử hoặc ký điện tử cùng lúc cho nhiều hóa đơn đã lập cũng trở lên dễ dàng hơn. Sau khi lập hóa đơn, phần mềm cho phép tự động gửi hóa đơn cho khách hàng thông qua các phương tiện điện tử như: Email, SMS…

Doanh nghiệp khi áp dụng hóa đơn điện tử từ phần mềm GS-Invoice của Công ty Toàn Cầu còn được hỗ trợ nhiều mẫu báo cáo thống kê, mẫu báo cáo phục vụ kê khai thuế và các tiện ích khác khi lập hóa đơn.

GS-Invoice linh hoạt tích hợp truyền nhận dữ liệu từ hệ thống SAP, ERP, CRM, phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán… các tính năng cho phép doanh nghiệp thống kê, báo cáo, xuất dữ liệu ra các chương trình khai thuế…

Hóa đơn điện tử mẫu Toàn Cầu
Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý

 • Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 • Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương Mại Điện Tử ký ngày 16/05/2013;
 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 Quy định về Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 – Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng Hóa đơn điện tử;
 • Nghị định 130/2018/NĐ-CP – Hướng dẫn Luật giao dịch điện tử về chữ ký số;
 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ;
 • Thông tư số 68/2019/TT-BTC ký ngày 30/09/2019 – Hướng dẫn về Hóa Đơn Điện Tử;
 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP ký ngày 19/10/2020 – Quy định về hóa đơn, chứng từ;
 • Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ.

Tại sao chọn Phần mềm hóa đơn điện tử

Phát hành hóa đơn điện tử

Xử lý hóa đơn đầu vào

mô hình triển khai

yêu cầu tư vấn

Mô hình triển khai phần mềm hóa đơn điện tử

yêu cầu tư vấn


  tính năng nổi bật