Phần mềm quản lý các khoản thu

Công cụ giúp hỗ trợ việc quản lý, theo dõi các khoản thu tại các đơn vị là trường học. Nhằm giảm thời gian làm thủ công, tăng cường tính chính xác, hiệu quả trong công tác nghiệp vụ của cán bộ chuyên môn và lãnh đạo đơn vị cũng như công tác quản lý của cơ quan chủ quản cấp trên.

Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý

  • Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
  • Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;
  • Công văn 7291/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày trường trung học.

Tính năng nổi bật

Chức năng phần mềm quản lý các khoản thu học sinh

Tại sAo chọn Phần mềm quản lý các khoản thu?

mô hình triển khai

yêu cầu tư vấn

Mô hình triển khai phần mềm quản lý các khoản thu

yêu cầu tư vấn


    tính năng nổi bật