Sáng 24/03/2017, Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý điều hành ngân sách dự án và quyết toán dự án hoàn thành OPMS.VN. Tham dự buổi tập huấn có phòng Tài chính – Kế hoạch; kế toán các UBND xã/ thị trấn; các Chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong toàn huyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *