Tập huấn phần mềm tài sản công tại Ninh Giang, Hải Dương

Thực hiện Kế hoạch số 4362/KH-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn toàn tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 2736/KH-STC ngày 09/09/2021 của Sở Tài chính về Chuyển đổi số của ngành tài chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Hình ảnh lớp tập huấn tại huyện Ninh Giang, Hải Dương
Hình ảnh lớp tập huấn tại huyện Ninh Giang, Hải Dương

Thực hiện Công văn số 1419/STC-THTK ngày 12/05/2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc tham gia tập huấn sử dụng hệ thống tổng hợp số liệu tập trung về tài sản công cho cấp huyện.

Để hoàn thiện Hệ thống tổng hợp số liệu tập trung về tài sản công của tỉnh Hải Dương trên một hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) chính thức, thống nhất kết nối đầy đủ với CSDL Quốc gia về tài sản công của Bộ Tài chính. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ninh Giang phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp trực tuyến Toàn Cầu tổ chức lớp tập huấn cho các đơn vị.

Nội dung lớp tập huấn phần mềm tài sản công

 1. Đối tượng tham dự tập huấn là Kế toán Ngân sách xã, thị trấn; Kế toán các cơ quan, đơn vị dự toán trực thuộc cấp huyện; Kế toán các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện.
 2. Thời gian tập huấn trong 02 ngày từ sáng ngày 25/05/2022 đến hết ngày 26/05/2022.
 3. Địa điểm tổ chức là Trung tâm chính trị huyện Ninh Giang.
 4. Điều kiện triển khai tập huấn: Các đơn vị tham gia lớp học phối hợp với đơn vị triển khai phần mềm để thực hiện chuyển đổi toàn bộ dữ liệu tài sản đang quản lý từ các phần mềm khác sang Hệ thống tổng hợp dữ liệu tập trung về tài sản công cấp tỉnh, huyện (Hệ thống CSDL quản lý tài sản công tỉnh Hải Dương).
Hình ảnh lớp tập huấn tại huyện Ninh Giang, Hải Dương
Hình ảnh lớp tập huấn

Toàn Cầu rất tự hào khi được triển khai Hệ thống CSDL Quản lý tài sản công tỉnh Hải Dương cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Những tính năng nổi bật của phần mềm quản lý tài sản

 1. Quản lý nhóm tài sản cố định gồm các loại tài sản đất, nhà, xe ô tô, tài sản khác có nguyên giá trên 500 triệu; nhóm tài sản cố định dưới 500 triệu và các loại công cụ, dụng cụ.
 2. Dễ dàng tổng hợp dữ liệu, trao đổi thông tin từ các phần mềm quản lý tài sản và các phần mềm kế toán khác.
 3. Liên thông, kết nối với CSDL Quốc gia về Tài sản công của Bộ Tài chính.

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: Số 16, BT4-3, Vinaconex 3, KĐT Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Điện thoại: (024) 7304 6618
 • Email: info@gsolution.vn
 • Website: gsolution.vn