Vào ngày 28/07/2017 vừa qua, được sự nhất trí của UBND huyện Lộc Bình, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cao Lộc đã phối hợp với Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu tập huấn triển khai phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư OPMS trên địa bàn toàn huyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *