Thu NSNN 7 tháng đạt 77,5% dự toán

Theo báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước, tổng thu NSNN 7 tháng năm 2022 ước đạt 1.093,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: thu nội địa đạt 74% dự toán, tăng 15%; thu từ dầu thô đạt 152,5% dự toán, tăng 91,6%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 90,3% dự toán, tăng 23,6%.

Thu NSNN tháng 7 năm 2022

Có 60/63 địa phương thực hiện thu nội địa 7 tháng đạt từ 58% dự toán trở lên; 45/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 18 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Có 10/12 khoản thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 58%), trong đó: các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất – kinh doanh ước đạt 70,3% dự toán, tăng 8% so cùng kỳ; 03 khoản thu đạt trên 90% dự toán là: thuế TNCN (đạt 90,1%), các khoản thu về nhà, đất (đạt 95,1%), thu cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 93,4%). Còn 2 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 54%) và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước (đạt 54,4%).

Xét theo sắc thuế, số thu NSNN 7 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ; trong đó: thuế GTGT ước đạt 64,1% dự toán, tăng 14% so cùng kỳ, mặc dù chịu tác động giảm thu do thực hiện chính sách giảm thuế suất từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, song cũng có tác động tích cực thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, qua đó tăng thêm nguồn thu cho NSNN; thuế TNCN ước đạt 90,1% dự toán, tăng 26,6% so cùng kỳ; thuế TTĐB ước đạt 75,5% dự toán, tăng 16,8% so cùng kỳ; thuế tài nguyên ước đạt 70% dự toán, tăng 20,1% so cùng kỳ năm 2021… Riêng thuế TNDN, mặc dù thu đạt 72,8% dự toán nhưng giảm 1,4% so cùng kỳ.

Tổng chi NSNN 7 tháng đạt 842,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 35,5% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi ước đạt 57,4% dự toán; chi thường xuyên ước đạt gần 53,5% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 7 tháng được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN.

NSTW đã chi từ dự phòng 2,42 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp khoảng 27,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Riêng về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã giao 542,1 nghìn tỷ đồng (trong đó, vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 24 nghìn tỷ đồng đã bao gồm 16 nghìn tỷ đồng chuyển nguồn từ năm 2021 theo Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội); bên cạnh đó, các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương (từ các nguồn tăng thu, kết dư NSĐP…) tăng thêm khoảng 48,9 nghìn tỷ đồng so kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tiến độ giải ngân 7 tháng đầu năm chậm so yêu cầu và cùng kỳ năm trước. Mặc dù số vốn giải ngân tăng 10,3% so cùng kỳ, nhưng tỷ lệ mới đạt 34,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 36,71%), trong đó giải ngân vốn ngoài nước đạt 11,9% kế hoạch. Có 03 Bộ và 14 địa phương tỷ lệ giải ngân đạt trên 40% kế hoạch; 26 Bộ, cơ quan trung ương và 02 địa phương tỷ lệ giải ngân vốn đạt dưới 15% kế hoạch, trong đó Tập đoàn Điện lực chưa giải ngân số kế hoạch vốn được giao.

Cân đối NSTW và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết ngày 27/7/2022, đã thực hiện phát hành 78,42 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 14,29 năm, lãi suất bình quân 2,47%/năm.

Theo Bộ Tài chính.