Tiếp tục hoàn thiện thể chế để quản lý tài sản công hiệu quả

Tiếp nối Hội nghị “Triển khai quy định về quản lý, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sạch và công tác quản lý tài sản công” được tổ chức tại Hòa Bình cho các tỉnh phía Bắc, trong 2 ngày (14-15/7/2022), Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức hội nghị này cho 33 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tại Bình Định.

Hội nghị “Triển khai quy định về quản lý, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sạch và công tác quản lý tài sản công” cho các tỉnh, thành phố phía Nam 14/07
Toàn cảnh hội nghị

Tình hình thực tiễn công tác quản lý tài sản công

Trong thời gian qua, công tác quản lý tài sản công luôn được Đảng, Nhà nước, xã hội đặc biệt quan tâm. Điều này được thể hiện trong các văn kiện của Đảng, qua các thông tin báo chí phản ánh. Sự quan tâm này đã tạo cơ hội cho những người được giao nhiệm vụ quản lý tài sản công có điều kiện tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội cũng đặt ra nhiều trách nhiệm, trong đó việc hoàn thiện thể chế về quản lý, sử dụng tài sản công là vấn đề quan trọng nhất.

Nội dung chính của hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh – Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản đang rà soát lại toàn bộ hệ thống các văn bản quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. Trong chương trình dự kiến sẽ ban hành mới, sửa đổi bổ sung 18 văn bản.

Theo đó, tại hội nghị này sẽ tập trung vào 3 nội dung chính đó là: Triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 43/2022/NĐ-CP; đánh giá tình hình cập nhật tài sản hạ tầng nước sạch nông thôn tập trung vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công của các địa phương; vướng mắc, kiến nghị của địa phương trong quá trình cập nhật thông tin.

Lấy ý kiến về một số nội dung của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đánh giá tình hình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật của các địa phương; vướng mắc, kiến nghị của địa phương trong quá trình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Tại hội nghị, bà Tạ Thanh Tú – Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản đã giới thiệu những nội dung chính của Nghị định số 43/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng (TSKCHT) cấp nước sạch. Theo đó, nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT cấp nước sạch do Nhà nước đầu tư, quản lý, gồm: TSKCHT cấp nước sạch nông thôn tập trung, TSKCHT cấp nước sạch đô thị.

Nghị định không điều chỉnh đối với các trường hợp: TSKCHT cấp nước sạch không do Nhà nước đầu tư, quản lý; TSKCHT cấp nước sạch tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế; TSKCHT cấp nước sạch nhỏ lẻ.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam.