Tiếp nối thành công xây dựng và triển khai thành công giải pháp phần mềm quản lý tài sản nhà nước, Công ty Toàn Cầu  đã tham gia đấu thầu thành công gói thầu: Nâng cấp phần mềm Quản lý Đăng ký tài sản nhà nước đáp ứng Thông tư số 162/2014/TT-BTC và Thông tư số 23/2016/TT-BTC – Chủ đầu tư: Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *