Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 11,9%

Tính chung 7 tháng năm 2022, vốn đầu tư công thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 43,3% kế hoạch, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách được đẩy mạnh

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 7/2022, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tiếp tục được các bộ, ngành và địa phương nỗ lực triển khai, giải ngân, đẩy mạnh thực hiện trong bối cảnh các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi nhanh.

Theo báo cáo, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 7/2022 ước đạt 46,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn trung ương quản lý đạt 8,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21,9%; vốn địa phương quản lý 37,7 nghìn tỷ đồng, tăng 22,6%.

Tính chung 7 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 237,6 nghìn tỷ đồng, bằng 43,3% kế hoạch năm và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 42,3% và tăng 6,3%).

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do trung ương quản lý ước đạt 41,7 nghìn tỷ đồng, bằng 40,1% kế hoạch năm và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 195,9 nghìn tỷ đồng, bằng 44,1% kế hoạch năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 128,5 nghìn tỷ đồng, bằng 42% và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2021; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 57,9 nghìn tỷ đồng, bằng 47,9% và tăng 20,8%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 9,4 nghìn tỷ đồng, bằng 55,1% và tăng 7,4%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 11,9%

Vốn đầu tư nước ngoài giảm

Về vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/7/2022 bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 15,54 tỷ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 7 tháng năm 2022 ước tính đạt 11,57 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua.

Trong 7 tháng năm 2022, có 67 dự án đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng số vốn của phía Việt Nam là 313,8 triệu USD, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước; có 14 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 44,9 triệu USD, giảm 89,4%. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 358,8 triệu USD, giảm 37,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Thời báo Tài chính.