Hệ thống Đăng ký tuyển dụng và Tổ chức thi trắc nghiệm GS-TEST

18/07/2012

Phần mềm GSTest phiên bản 4.1 giới thiệu việc số liệu hóa nghiệp vụ  tổ chức, quản lý thi cử bằng chương trình phần mềm. Nó được thiết kế để chuẩn bị cho công việc quản lý, điều hành các kỳ thi một cách khoa học hơn trong các trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành những chủ trương, quyết định cho các trường học phải tin học hóa ở các khâu, bộ phận trong ngành. Chính vì vậy phần mềm GSTest được ra đời trên nhu cầu thực tiễn

Hệ thống đăng ký tuyển dụng và tổ chức thi trắc nghiệm GS-TEST


Phần mềm GS-Test gồm 5 phân hệ:

- Phân hệ Quản trị hệ thống: NSD biết được thông tin của mình, tạo các tài khoản NSD khác và phân quyền, vai trò cho họ theo đúng chức năng và nhiệm vụ, cấu hình các tham số của chương trình, sao lưu dữ liệu, xem nhật ký NSD khác thao tác trong phần mềm, quản lý, thống kê các danh mục được sinh ra trong hệ thống.
- Phân hệ Ngân hàng câu hỏi: Cho phép quản lý nhiều hình thức câu hỏi khác nhau (CH chọn, điền khuyết, ghép đôi, tự luận, đúng/sai, CH nhóm). Có thể đưa vào các yếu tố đa phương tiện, công thức toán học…thuận tiện, trực quan. Các tham số câu hỏi được đánh giá một cách chính xác theo lý thuyết trắc nghiệm hiện đại.
- Phân hệ Tổ chức và quản lý thi: Tự động hóa toàn bộ tiến trình thi theo đúng nghiệp vụ và quy trình tổ chức thi. Cho phép xử lý dữ liệu kết quả thi từ nhiều nguồn, đặc biệt cho phép xử lý dữ liệu từ máy quét quang học chuyên dụng (OMR). Với việc phân quyền mềm dẻo và linh hoạt, quá trình diễn biến thi và xử lý kết quả thi được chi tiết hóa quản lý, giám sát một cách chặt chẽ và khách quan, kết quả đảm bảo chính xác. Hỗ trợ website thi trực tuyến giúp thí sinh có thể truy nhập vào hệ thống và làm bài thi; giúp giám thị quản lý thí sinh, thời gian làm bài, ghi lại sự cố … khi kỳ thi diễn ra.
- Phân hệ Ngân hàng đề thi: Giúp quản lý ngân hàng đề thi theo loại đề thi và trạng thái đề thi. GSTest cho phép xây dựng và phân loại các bộ đề thi dưới nhiều hình thức. Dựa trên lý thuyết trắc nghiệm hiện đại phần mềm đã hỗ trợ biên soạn các bộ đề thi tương đương với sai số giới hạn cho phép, hay biên soạn các bộ đề hoán vị, người dùng có thể chọn lập đề bằng tay dựa trên ma trận kiến thức của môn thi và đề thi hay lập bộ đề thi từ đồ thi hàm thông tin đã được biên soạn từ trước.
- Phần mềm còn hỗ trợ xây dựng các bộ đề thi trắc nghiệm hay cả những bộ đề thi viết luận dựa trên các kiến thức chuyên môn của cán bộ nhà trường.
- Phân hệ Báo cáo thống kê: NSD xem và in các loại báo cáo theo từng phân hệ của hệ thống với nhiều dạng báo cáo, như: danh sách cán bộ, danh sách Phòng ban/Bộ phận, kết quả thi của thí sinh … khi cần thiết.