Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức(09/05/2016)

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp được Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp trực tuyến Toàn Cầu (GSolution) và Trung tâm thông tin - Bộ Nội Vụ phối hợp xây dựng và triển khai. Phần mềm triển khai theo mô hình tập trung, cho phép các đơn vị theo dõi, tổng hợp hồ sơ cán bộ theo các cấp quản lý khác nhau.

Phần mềm Quản lý điều hành ngân sách dự án và quyết toán dự án hoàn thành - OPMS.VN

Phần mềm Quản lý điều hành ngân sách dự án và quyết toán dự án hoàn thành - OPMS.VN(06/01/2015)

Phần mềm quản lý, điều hành ngân sách dự án là giải pháp hiện đại hoá công tác quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản, từ khâu lập kế hoạch, phân bổ vốn, theo dõi khối lượng thực hiện, thẩm định tình hình thanh toán vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo ngân sách dự án một cách đồng bộ, xuyên suốt và tiết kiệm

Phần mềm tổng hợp và khai thác kho dữ liệu tài chính ngân sách

Phần mềm tổng hợp và khai thác kho dữ liệu tài chính ngân sách (05/01/2015)

Phần mềm tổng hợp và khai thác kho dữ liệu tài chính ngân sách cho phép tạo lập một kho dữ liệu tài chính bao gồm các dữ liệu thu chi ngân sách, dữ liệu giá, doanh nghiệp, dự toán, quyết toán, dữ liệu văn phòng, lưu trữ báo cáo phục vụ khai thác, tra cứu, điều hành công việc.

Phần mềm Quản lý Y tế xã/phường GSM.VN

Phần mềm Quản lý Y tế xã/phường GSM.VN(27/06/2013)

Hệ thống quản lý thông tin y tế GSM.NET là hệ thống thông tin giúp cải thiện việc ra quyết định trong quản lý công tác chăm sóc sức khỏe ở tất cả các cấp trong hệ thống y tế

Phần mềm Quản lý Tài sản cố định QLTSCD.VN

Phần mềm Quản lý Tài sản cố định QLTSCD.VN(18/12/2012)

Phần mềm Quản lý tài sản cố định là một bộ giải pháp tích hợp trọn vẹn, cung cấp đầy đủ tính năng cần thiết cho một hệ thống quản lý tài sản cố định

Hệ thống Đăng ký tuyển dụng và Tổ chức thi trắc nghiệm GS-TEST

Hệ thống Đăng ký tuyển dụng và Tổ chức thi trắc nghiệm GS-TEST(18/07/2012)

Phần mềm GSTest phiên bản 4.1 giới thiệu việc số liệu hóa nghiệp vụ  tổ chức, quản lý thi cử bằng chương trình phần mềm. Nó được thiết kế để chuẩn bị cho công việc quản lý, điều hành các kỳ thi một cách khoa học hơn trong các trường.

Phần mềm Quản lý nhân sự GS-HRM

Phần mềm Quản lý nhân sự GS-HRM(18/07/2012)

GS-HRM là giải pháp toàn diện cho bài toán quản lý nhân sự, tiền lương, phù hợp với tất cả các loại hình cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức...

Hệ thống Xuất bản điện tử GS-CMS

Hệ thống Xuất bản điện tử GS-CMS(18/07/2012)

Hệ thống xuất bản điện tử GS-CMS do Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp trực tuyến Toàn Cầu xây dựng và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của các hệ  thống website, tòa soạn báo điện tử hiện đại và chuyên nghiệp

Giải pháp Cổng thông tin điện tử

Giải pháp Cổng thông tin điện tử(18/07/2012)

Giải pháp Cổng thông tin điện tử được xây dựng trên nền công nghệ hiện đại Microsoft Sharepoint 2007/2010, cho phép nhanh chóng xây dựng và duy trì một hệ thống thông tin trên mạng Internet hay Intranet, với đầy đủ các dịch vụ sẵn sàng cho một Cổng thông tin điện tử chuyên nghiệp.

Phần mềm Thư viện số

Phần mềm Thư viện số(18/07/2012)

Giải pháp tối ưu cho công tác lưu trữ, biên mục, quản lý kho tài liệu số của các thư viện hiện đại