Liên danh Toàn Cầu - Thăng Long xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế

24/04/2013

Ngày 24/04/2013, Liên danh Toàn Cầu - Thăng Long đã nhận được thông báo trúng thầu gói thầu "Xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế".

a) Mục tiêu xây dựng: 
Xây dựng cơ sở dữ liệu công tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ UBND tỉnh, huyện, Sở Tài chính, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có quan hệ với ngân sách trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện việc tin học hóa quản lý tài sản nhà nước (đất, nhà, ô tô, tài sản khác có nguyên giá từ 10 triệu đồng/ 1 đơn vị tài sản trở lên). Hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu như: In tờ khai đăng ký tài sản, các báo cáo về tình hình đăng ký tài sản nhà nước; Theo dõi tình hình biến động (tăng, giảm…) của các loại tài sản; tình hình điều chuyển, thanh lý tài sản cố định; Tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh, ngành, địa phương, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Quy mô xây dựng:
Xây dựng CSDL tập trung về tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế đặt tại Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tỉnh. Hệ thống ứng dụng tại Sở Tài chính, các phòng Tài chính – Kế hoạch và các đơn vị có quan hệ với ngân sách trên địa bàn tỉnh sẽ kết nối truyền nhận dữ liệu liên thông qua mạng WAN của tỉnh. Phát triển tích hợp hệ thống tổng hợp và khai thác CSDL tài sản công, tích hợp với hệ thống xác thực tập trung các phần mềm ứng dụng của tỉnh. Hệ thống này làm việc trên nền CSDL tài sản công cài đặt tập trung tại Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tỉnh.

c) Mô hình quy trình quản lý tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế
Với kinh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm quản lý tài sản cố định, tài sản công tại các Bộ, ngành, địa phương, Liên danh Toàn Cầu - Thăng Long cam kết hoàn thành đúng tiến độ dự án với chất lượng và hiệu quả cao nhất.