Phần mềm Quản lý Y tế xã/phường GSM.VN

27/06/2013

Hệ thống quản lý thông tin y tế GSM.NET là hệ thống thông tin giúp cải thiện việc ra quyết định trong quản lý công tác chăm sóc sức khỏe ở tất cả các cấp trong hệ thống y tế

Phần mềm quản lý thông tin y tế GSM.VN là một bộ giải pháp hoàn hảo cho đơn vị, đáp ứng hoàn toàn nhu cầu tin học hóa công tác quản lý thông tin chăm sóc sức khỏe tại công đồng.

Phần mềm được xây dựng trên nền công nghệ hiện đại, mạnh về xử lý, linh hoạt về chức năng, ổn định trong vận hành đem lại cho người dùng một môi trường làm việc thật sự thuận tiện, hiệu quả và tối ưu.

Phần mềm quản lý y tế xã phường GSM.VN

1. QUẢN LÝ THÔNG TIN Y TẾ

Phần mềm Quản lý thông tin y tế  cung cấp bộ công cụ cho phép quản lý tốt các thông tin trong quá trình hoạt động, xử lý của đơn vị dựa trên các phân hệ:

- Quản lý dân số

- Quản lý nhân lực

- Quản lý thuốc và vật tư

- Khám chữa bệnh

- Chăm sóc sức khỏe

Đáp ứng các quy định hiện hành về quản lý thông tin y tế:

- Quyết định số 3440/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y Tế ngày 17/09/2009

2. TRAO ĐỔI DỮ LIỆU

Phần mềm quản lý thông tin y tế GSM.VN cung cấp chức năng hỗ trợ thực hiện trao đổi dữ liệu giữa hệ thống quản lý thông tin y tế giữa các cấp khác nhau trong hệ thống y tế: 

- Kết xuất dữ liệu biến động

- Nhập dữ liệu từ hệ thống khác

3. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Phần mềm quản lý thông tin y tế GSM.VN cung cấp chức năng phân quyền, bảo mật nhiều mức, hỗ trợ xác thực đa nhân tố người dùng.Giao diện quản trị của hệ thống cho phép người quản trị thao tác đơn giản những chức năng hệ thống phức tạp. 

4. TÍCH HỢP TIỆN ÍCH

Phần mềm quản lý thông tin y tế GSM.VN có cấu trúc mềm dẻo với khả năng tích hợp và mở rộng không hạn chế tiện ích dịch vụ: LDAP, AD.

5. BÁO CÁO THỐNG KÊ

Phần mềm quản lý thông tin y tế GSM.VN cung cấp Thư viện biểu mẫu, cho phép kết xuất dữ liệu thống kê, báo cáo theo mẫu định sẵn và theo yêu cầu tổng hợp. 

-  Báo cáo theo chế độ hiện hành

-  Hệ thống báo cáo 

Khai thác, thống kê tài sản theo nhiều cấp

- Đơn vị sử dụng 3: Trạm y tế

- Đơn vị tổng hợp cấp 2: Phòng Y tế

- Đơn vị tổng hợp cấp 1: Sở Y tế

- Tổng hợp toàn tỉnh

6. TÌM KIẾM TOÀN VĂN

Phần mềm cung cấp công cụ tìm kiếm phân tích ngôn ngữ tiếng Việt đặc biệt. Hỗ trợ tìm kiếm đơn giản, nâng cao, tìm kiếm toàn văn và tìm kiếm  trên nhiều kho, loại dữ liệu.