Phần mềm Quản lý nhân sự GS-HRM

18/07/2012

GS-HRM là giải pháp toàn diện cho bài toán quản lý nhân sự, tiền lương, phù hợp với tất cả các loại hình cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức...

Phần mềm Quản lý nhân sự GS-HRM

1.  Phân hệ Quản lý Hồ sơ nhân viên - GS.Profile

Lưu trữ và quản lý mọi thông tin về người lao động từ khi đăng tuyển cho tới lúc nghỉ việc, bao gồm cả quá trình công tác và hoạt động, theo các quy trình Nhân sự hiện đại và đúng luật lao động. Việc truy xuất dữ liệu hay kết xuất báo cáo được thực hiện đơn giản và đa dạng.

- Quản lý chi tiết thông tin nhân viên: Thông tin cá nhân; Thông tin HĐLĐ, trình độ văn hóa, văn bằng, cấp bậc, quá trình học tập; Thông tin gia đình nhân thân, người phụ thuộc; Kinh nghiệm làm việc; Thông tin hồ sơ lương cá nhân; Phụ cấp được hưởng; Quản lý kỹ năng nhân viên; Quản lý quá trình đánh giá sau thử việc, năng lực cá nhân; Tìm kiếm thông tin nhân viên…

- Quản lý chi tiết quá trình công tác điều chuyển;

- Quản lý định biên nhân sự: cho phép hoạch định nguồn lực cho từng thời điểm, từng phòng ban, bộ phận để có được cái nhìn tổng thể và chủ động hơn về nhân lực toàn ngành;

- Quản lý các hoạt động nhân sự: quản lý toàn bộ các hoạt động liên quan đến nhân sự đi liền với chi phí và tính chất nội dung của các hoạt động;

- Quản lý Kiêm nhiệm;

- Quản lý cấp phát trang thiết bị làm việc cho nhân viên;

- Quản lý chi tiết khen thưởng, kỷ luât, khiếu nại, tố cáo;

- Quản lý thôi việc / Về hưu: Hệ thống kiểm tra những ràng buộc của nhân viên trước khi in quyết toán thôi việc;

- Quản lý thông  tin bảo hiểm: Toàn bộ thông tin tự động liên kết với các module trong hệ thống; Người dùng chủ động cấu hình theo các quy định bảo hiểm của nhà nước ban hành; Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu, báo cáo theo quy định nhà nước

2.  Phân hệ Quản lý Chấm công -  GS.Time

Quản lý thời gian và công làm việc của nhân viên cho phép linh động thiết lập tất cả các loại công và ca làm việc khác nhau tại doanh nghiệp. Có hai loại hình chấm công đã được xử lý hoàn chỉnh: trực tiếp và tự động qua máy chấm công. Tích hợp hoàn toàn với phân hệ Tiền lương (GS.Pay).

- Quản lý cấu hình các ngày nghỉ, kiểu làm OT, các kiểu nghỉ;

- Quản lý linh hoạt các quy định ca, kíp, làm OT, làm bù, nghỉ bù của mỗi doanh nghiệp;

- Quản lý quỹ nghỉ phép của nhân viên theo quy định mỗi công ty;

- Đăng ký nghỉ online theo nhiều cấp độ phê duyệt;

- Tự động nhận diện ca làm việc (Đối với doanh nghiệp sản xuất);

- Quản lý giờ ra vào, đi muộn về sớm, tổng số giờ làm việc thực tế của mõi nhân viên;

- Quản lý giờ làm thêm, làm bù theo từng cấp độ phê duyệt;

- Quản lý chi tiết bảng công (time-sheet) của nhân viên theo ngày;

- Quản lý bảng công tổng hợp theo tháng;

- Cho phép bổ sung công nếu có sự sai lệch sau khi tổng hợp công theo cấp độ phê duyệt;

- Theo dõi các đối tượng nghỉ dài ngày theo quy định của Nhà nước và công ty: thai sản, ốm, con ốm, ....

- Tích hợp với nhiều loại máy chấm công, hỗ trợ tự động phân ca, giảm thiểu tối đa thời gian làm tay cho cán bộ nhân sự...

3.  Phân hệ Quản lý Tiền lương - GS.Pay

- Hỗ trợ doanh nghiệp tính lương nhanh chóng và chính xác với mọi loại lương: Lương Hành chính sự nghiệp; Lương Công nhật; Lương Thời gian; Lương Khoán sản phẩm; Lương Doanh số; Tự động tính và quyết toán Thuế thu nhập cá nhân; Thông báo   lương  qua  Internet, email, SMS,..

- Áp dụng cho nhiều chính sách lương khác nhau 1 cách linh hoạt: Lương thời gian; Lương doanh số; Lương KPI; Lương sản phẩm; Lương hiệu suất...

- Lương Doanh số: Khai báo các chỉ tiêu về doanh số; Kê khai doanh số thực đạt hàng tháng,đánh giá lại chỉ tiêu doanh số của nhân viên khi có thay đổi trong tháng; khai báo linh động chính sách tính lương/thưởng doanh số cho từng nhóm đối tượng hưởng lương doanh số;

- Lương KPI: Hỗ trợ người dùng khai báo các nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc (KPI) gắn với mỗi mô tả công việc của nhân viên; Kê khai điểm đánh giá cho nhân viên hàng tháng theo từng KPI;

- Lương Sản phẩm: Hỗ trợ người dùng danh mục sản phẩm khoán và đơn giá khoán; Hỗ trợ người dùng danh mục các NVL hao hụt và đơn giá khấu trừ; Kê khai số lượng sản phẩm đạt được hàng tháng; Kê khai số lượng NVL hao hụt của từng nhân viên hàng tháng; Hỗ trợ việc phân bổ quỹ lương khoán theo từng nhóm đối tượng…

- Hệ thống hỗ trợ linh động cho nhiều đơn vị áp dụng nhiều kỳ lương khác nhau: Tự động khai báo các khoản lương, thưởng, thu nhập, các khoản phụ cấp của đơn vị khi có sự thay đổi về chính sách lương; khai báo / điều chỉnh các công thức / chính sách lương theo từng nhóm đối tượng trong tương lai mà không cần sự can thiệp về kỹ thuật của nhà cung cấp;

- Cập nhật cơ chế tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất của nhà nước, các đối tượng giảm trừ, mức giảm trừ, hỗ trợ tính thuế thu nhập cá nhân tạm thu hàng tháng, báo cáo quyết toán thuế cuối năm.

4. Phân hệ Quản lý Tuyển dụng - GS.Recruitment

Thực hiện và theo dõi công tác tuyển dụng theo quy trình nghiệp vụ hoàn chỉnh. Cho phép thiết lập quy trình tuyển dụng, quy định các vòng phỏng vấn và điểm chuẩn cho từng vòng phỏng vấn. Công tác tuyển dụng được bắt đầu xuyên suốt từ khâu nhận yêu cầu cho đến khi kết thúc khi có kết quả tuyển dụng.

- Quản lý các yêu cầu tuyển dụng;

- Cho phép đưa ra các nhu cầu tuyển dụng tự động từ hệ thống dựa trên định biên nhân sự và đánh giá năng lực cho từng vị trí hiện tại của mỗi nhân viên trong phòng ban;

- Quản lý các ứng viên: Cho phép đăng ký tuyển dụng online và Hỗ trợ đăng ký tuyển dụng thông qua người thân trong công ty;

- Cho phép thiết lập kế hoạch tuyển dụng và đặt lịch chi tiết cho mỗi ứng viên (hệ thống hỗ trợ gửi Email, SMS cho ứng viên khi có thông tin về lịch thi hoặc phỏng vấn);

- Quản lý chi tiết và linh hoạt quá trình bài thi/ phỏng vấn;

- Quản lý chi tiết kết quả làm bài thi/ phỏng vấn;

- Quản lý danh sách các ứng viên theo các trạng thái (Không đủ tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn, làm thi đạt, làm thi không đạt, phỏng vấn qua, không qua phỏng vấn, chuẩn bị JOL (Job Offer Letter), Chuyển thành nhân viên);

- Báo cáo tuyển dụng đi liền (kế hoạch, nhu cầu, số lượng học viên, chi phí tuyển dụng..);

- Chuyển hồ sơ TD sang hồ sơ nhân viên cho các ứng viên đạt;

- Tích hợp với các hệ thống khác của tuyển dụng: Test Online, Website tuyển dụng …

5. Phân hệ Quản lý Đào tạo - GS.Trainning

Công cụ hiệu quả giúp Doanh nghiệp phát triển chất lượng nguồn nhân lực trong Công ty, giúp hoạch định các kế hoạch đào tạo, tổ chức thực hiện cũng như theo dõi chi phí, kết quả đào tạo.

- Quản lý và cho phép học viên đăng ký khóa học online;

- Quản lý danh sách các khóa học, giảng viên, trung tâm đào tạo, đối tác;

- Cho phép lên kế hoạch đào tạo theo ngày, tháng, năm;

- Quản lý các đợt đào tạo bao gồm: Lớp học, thời gian, địa điểm, học viên …

- Quản lý chi tiết thông tin học viên, phí phân bổ theo từng học viên, cam kết sau đào tạo;

- Quản lý các khóa học bắt buộc với từng nhân viên;

- Hệ thống tự động tìm kiếm những nhân viên thích hợp cho từng khóa học dự trên kỹ năng hiện tại của nhân viên và các khóa học cần có theo vị trí và mô tả công việc của mỗi nhân viên trong công ty (JD);

- Quản lý chi phí cho mỗi khóa học;

- Quản lý kết quả đào tạo chi tiết của học viên sau mỗi khóa học;

- Quản lý kết quả đánh giá của học viên về khóa học, giảng viên, lớp học;

- Báo cáo tổng hợp về khóa học, chi tiết kết quả đào tạo của học viên, những mục tiêu đã và chưa đạt được của mỗi học viên. Đưa ra lộ trình đào tạo cho học viên dựa trên kết quả hiện thời.

6. Phân hệ Quản lý Đánh giá - GS.Performance

Hỗ trợ đánh giá một cách có hệ thống hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên bao gồm kết quả công việc, phương pháp làm việc, những phẩm chất và kỹ năng có liên quan đến công việc làm cơ sở để đưa ra những quyết định khen thưởng/ kỷ luật hay đề bạt/ thuyên chuyển nhân viên kịp thời và hợp lý.

- Cho phép thiết lập Kỳ đánh giá theo từng thời điểm bất kỳ;

- Đánh giá thực hiện trên Tiêu chí (KPI - chỉ tiêu cho từng mô tả công việc - Job Description);

- Cho phép nhân viên đăng ký chỉ tiêu và thỏa thuận đánh giá;

- Thực hiện đánh giá online, nhiều chiều linh hoạt theo quy định mỗi doanh nghiệp;

- Nhân viên tự đánh giá;

- Phê duyệt đánh giá;

- So sánh các nhân viên cùng vị trí về kết quả của mỗi lần đánh giá;

- Tìm kiếm thông minh nhân viên thuộc lớp kế cận đủ khả năng thay thế cho các vị trí hiện thời;

- Đưa ra lộ trình phát triển sự nghiệp tiếp theo của mỗi nhân viên;

- Cung cấp các Báo cáo thống kê cho cá nhân và mỗi kỳ đánh giá...

7. Phân hệ Quản trị hệ thống - GS.Secure

Thông tin nhân sự là tài sản quý giá của doanh nghiệp, luôn cần có cơ chế giám sát và bảo mật ở mức độ tối đa. iSecure là chìa khóa đảm báo cho việc sử dụng hệ thống được giám sát kỹ lưỡng qua khả năng phân quyền và lưu vết.

- Phân quyền theo chức năng (tới từng tính năng cụ thể) và vùng dữ liệu, đảm bảo mỗi người dùng có quyền truy cập đúng với chức năng nhiệm vụ; Khả năng phân quyền theo nhóm người dùng;

- Tối ưu hóa khả năng bảo mật của hệ thống: mã hóa thông tin;  Mã hóa đường truyền theo chuẩn SSL;

- Khả năng tích hợp và mở rộng: LDAP single sign on; Chứng thực password với OTP;

- Cho phép thiết lập người dùng một cách linh động;

- Theo dõi và lưu vết quá trình truy cập và thao tác thông tin trên hệ thống của từng người sử dụng;

- Tính năng sao lưu, phục hồi hệ thống.

8. Cổng thông tin nhân sự - GS.Portal

Hệ thống Cổng thông tin nhân sự dành cho nhân viên mô hình Self-Service. Có thể coi đây là cầu nối giữa các thành viên của một tổ chức, giữa nhân viên và lãnh đạo, trong đó bộ phận Nhân sự đóng vai trò liên kết, khai thác hiệu quả cống hiến và tính hiệp đồng trên mọi phương diện.

- Cho phép mỗi nhân viên: Theo dõi hồ sơ, thông tin cá nhân của mình (Tên, tuổi, hồ sơ  lương, chính sách, đào tạo, đánh giá,...), theo dõi chấm công, tiền lương của từng tháng;

- Cho phép nhân viên thực hiện yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân qua chế độ Yêu cầu / Phê duyệt;

- Đăng ký tuyển dụng online nội bộ công ty;

- Đăng ký tuyển dụng hộ (giới thiệu ứng viên) online;

- Đăng ký nghỉ online;

- Tự đánh giá online;

- Đăng ký các lớp học, khóa đào tạo online;

- Đăng ký chỉ tiêu đánh giá (KPI) online;

- Khiếu nại online...

9. Hệ thống báo cáo - Report System

Chương trình cung cấp hơn 65 loại báo cáo phục vụ đầy đủ các công tác nghiệp vụ cũng như nhu cầu báo cáo lao động đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Danh sách các báo cáo của chương trình đã được cấu hình và sẽ cung cấp cho Trung tâm tuỳ theo nhu cầu sử dụng, bao gồm:

- Các báo cáo thống kê tình hình tuyển dụng;

- Báo cáo khai báo BHXH, BHYT theo mẫu Nhà nước qui định;

- Hệ thống báo cáo phân tích, thống kê tình hình nhân sự: báo cáo phát triển nhân sự, báo cáo biến động nhân sự, báo cáo thống kê tình hình thay đổi lương, bảo hiểm …

- Chức năng báo cáo động cho phép người dùng lựa chọn các thông tin cần trích xuất, hỗ trợ đắc lực cho các cấp quản lý trong việc truy xuất thông tin cần thiết để ra quyết định;

- Các báo cáo được thể hiện theo nhiều định dạng file: Microsoft Word (.doc), Excel (.xls), Acrobat (.pdf)…

- Đặc biệt, chức năng Báo cáo động của chương trình được thiết kế chi tiết với khả năng trích xuất hàng trăm loại báo cáo với các thông tin tùy biến.