Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức

09/05/2016

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp được Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp trực tuyến Toàn Cầu (GSolution) và Trung tâm thông tin - Bộ Nội Vụ phối hợp xây dựng và triển khai. Phần mềm triển khai theo mô hình tập trung, cho phép các đơn vị theo dõi, tổng hợp hồ sơ cán bộ theo các cấp quản lý khác nhau.

I. GIỚI THIỆU

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước, giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng phòng, ban, CBCC, CV được phép xem, sửa, xóa… đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ.

Phần mềm quản lý cán bộ, công nhân, viên chức

II. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:

1. Quản lý Tiếp nhận cán bộ (Quản lý chi tiết hồ sơ cán bộ).

- Quản lý Quá trình công tác.

- Quản lý Điều động / Thuyên chuyển cán bộ.

- Quản lý Luân chuyển / Biệt phái cán bộ.

- Quản lý Bổ nhiệm / Bổ nhiệm lại cán bộ .

- Quản lý Bãi nhiệm / Miễn nhiệm / Cách chức / Giáng chức cán bộ.

- Quản lý Quy hoạch cán bộ.

- Quản lý Biên chế.

- Quản lý Thi nâng nghạch, chuyển ngạch.

- Quản lý Nghỉ hưu / Thử việc / Từ trần.

- Quản lý Nâng lương / Hưởng vượt khung / Hưởng phụ cấp.

- Quản lý Đào tạo / Bồi dưỡng cán bộ.

- Quản lý BHXH, BHYT.

- Quản lý Hợp đồng.

- Quản lý Đi nước ngoài.

- Quản lý Kê khai tài sản.

- Quản lý Chế độ nghỉ (nghỉ phép, nghỉ thai sản, nghỉ ốm…).

- Quản lý Tổ chức , đoàn thể.

2. Đánh giá kết quả làm việc

- Quản lý Khen thưởng, kỷ luật.

- Quản lý Đánh giá cán bộ.

3. Các Báo cáo thống kê

- B/c chất lượng cán bộ công chức, viên chức.

- B/c cán bộ theo phòng ban tổ chức.

- B/c danh sách cán bộ sinh nhật trong tháng theo phòng ban.

- B/c chất lượng cán bộ theo ngành nghề, chức danh.

- B/c danh sách cán bộ tham gia Đảng, Đoàn.

- B/c danh sách cán bộ có trình độ quản lý chính trị.

- B/c danh sách cán bộ được khen thưởng.

- B/c danh sách cán bộ hưởng chính sách.

- Danh sách cán bộ theo độ tuổi, giới tính, chức vụ.

- B/c thâm niên công tác cán bộ.

- B/c chất lượng cán bộ theo nghạch bậc.

- B/c danh sách cán bộ theo ngành nghề.

- B/c thống kê các khóa đào tạo.

- B/c thanh toán và tổng hợp tiền lương.

- B/c bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

III. THÔNG TIN HỖ TRỢ:

Để sử dụng phiên bản dùng thử, quý khách hàng liên hệ với bộ phận kinh doanh Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu để nhận được tài khoản và truy cập vào phần mềm theo địa chỉ http://qlcb.gsolution.vn để sử dụng.