Phần mềm tổng hợp và khai thác kho dữ liệu tài chính ngân sách

05/01/2015

Phần mềm tổng hợp và khai thác kho dữ liệu tài chính ngân sách cho phép tạo lập một kho dữ liệu tài chính bao gồm các dữ liệu thu chi ngân sách, dữ liệu giá, doanh nghiệp, dự toán, quyết toán, dữ liệu văn phòng, lưu trữ báo cáo phục vụ khai thác, tra cứu, điều hành công việc.

Trích lọc thông tin từ ứng dụng Tabmis để cung cấp số liệu đầu vào cho ứng dụng. Nhận dữ liệu từ các hệ thống khác như phần mềm quản lý tài sản, phần mềm quản lý đầu tư, phần mềm cấp mã số. Khai thác các báo cáo đặc thù, và tùy biến các báo cáo tại từng địa phương, phục vụ cho công tác điều hành. Triển khai rộng khắp trên Internet để cán bộ, lãnh đạo có thể khai thác số liệu ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào mà vẫn đảm bảo tính đúng đắn và tức thời của số liệu.

Kiến trúc tổng thể hệ thống

- Tại STC: Hệ thống máy chủ CSDL và máy chủ ứng dụng sẽ được cài đặt và quản trị tại Sở Tài chính

Máy chủ CSDL sử dụng điều hành Windows 2003 Server trở lên và hệ quản trị CSDL Oracle Database 11g

Máy chủ ứng dụng sử dụng hệ điều hành Windows 2003 trở lên Server và dịch vụ Internet Information Services 7 trên nền .NET Framework 4.5

Người dùng tại Sở Tài chính sử dụng trình duyệt IE để truy cập hệ thống thông qua mạng LAN

- Tại PTC: Người dùng tại Phòng Tài chính sử dụng trình duyệt IE để truy cập thông qua mạng WAN của ngành tài chính

- Tại các đơn vị khác

Người dùng hệ thống tại các điểm khác sử dụng trình duyệt IE để truy cập vào hệ thống thông qua mạng internet.

Phần mềm tổng hợp và khai thác kho dữ liệu tài chính ngân sách

Phạm vi triển khai

- Phần mềm sẽ được cài đặt và triển khai tập trung tại trụ sở chính của Sở Tài chính địa phương, các phòng Tài chính, các tổ chức, cá nhân liên quan có thể truy cập và sử dụng thông qua mạng nội bộ hoặc mạng internet

Đối tượng sử dụng

- Cán bộ nghiệp vụ tại Sở Tài chính.

- Cán bộ lãnh đạo Sở Tài chính, Phòng Tài chính

- Cán bộ nghiệp vụ tại Phòng Tài chính huyện

Kiến trúc ứng dụng

Phần mềm tổng hợp và khai thác kho dữ liệu tài chính ngân sách

Phần mềm được xây dựng thành nhiều phân hệ, liên kết với nhau trên một nền tảng thống nhất, mỗi phân hệ thực hiện một nhóm chức năng, nghiệp vụ trong hệ thống giúp cho hệ thống hoạt động linh hoạt, dễ dàng nâng cấp, mở rộng.