Tập huấn phần mềm Quản lý điều hành ngân sách dự án và quyết toán dự án hoàn thành OPMS.VN tại huyện Văn Quan- Lạng Sơn

24/03/2017

Sáng 24/03/2017, Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý điều hành ngân sách dự án và quyết toán dự án hoàn thành OPMS.VN. Tham dự buổi tập huấn có phòng Tài chính – Kế hoạch; kế toán các UBND xã/ thị trấn; các Chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong toàn huyện

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, bà Hoàng Thị Thúy, phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Quan cho biết: Hiện nay công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện nhìn chung chưa được nhất quán, chưa có công cụ hỗ trợ liên kết trao đổi thông tin giải quyết công việc về ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản, dẫn đến chưa kịp thời trong công tác báo cáo, chưa chuẩn xác về mặt số liệu … Lớp tập huấn lần này được tổ chức nhằm nâng cao năng lực quản lý vốn đầu tư trong toàn huyện, tin học hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư và là đầu môi thống nhất trong giải quyết công việc chuyên môn và hỗ trợ đắc lực công tác quản lý điều hành vốn đầu tư của Địa phương. Bà Thúy yêu cầu toàn bộ học viên thực hiện nghiêm túc thực hiện để đảm bảo nâng cao năng lực quản lý của các chủ đầu tư, đồng thời giúp công tác quản lý điều hành của lãnh đạo địa phương được nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

Bà Hoàng Thị Thúy phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn sử dụng phần mềm, bước đầu đã hỗ trợ các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và cán bộ chuyên trách của Phòng tài chính – Kế hoạch tạo lập đầy đủ các yêu cầu báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính như: Thông tư 08/2016/TT-BTC; Thông tư 09/2016/TT-BTC; Thông tư 210/2010/TT-BTC; Thông tư 99/2013/TT-BTC.

Các học viên đã được hướng dẫn và bước đầu ứng dụng hiệu quả phần mềm

Các tin khác