Tập huấn triển khai phần mềm quản lý, điều hành ngân sách dự án và quyết toán dự án hoàn thành OPMS.VN tại UBND thị xã Điện Bàn

12/08/2016

Vừa qua, từ ngày 10/08/2016 đến 12/08/2016 tại hội trường UBND thị xã Điện Bàn - Khối 3 Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam công ty cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu đã phối hợp cùng phòng tài chính – Kế hoạch thị xã tổ chức tập huấn chuyển giao phần mềm quản lý, điều hành ngân sách dự án và quyết toán dự án hoàn thành (OPMS.VN) cho tất cả các đơn vị quản lý dự án, chủ đầu tư trên địa bàn toàn thị xã.

Dự lễ khai mạc có các phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã là ông Cao Văn Luyến, bà Nguyễn Minh Châu, các cán bộ phòng tài chính và hơn 50 học viên của các đơn vị quản lý dự án, chủ đầu tư trên địa bàn toàn Thị xã.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Cao Văn Luyến, Phó Trưởng phòng phụ trách đầu tư đã phản ánh thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư còn rất nhiều hạn chế như: Công tác báo cáo theo chế độ hoặc đột xuất vẫn đang thực hiện thủ công, dẫn đến các thông tin phản ánh trên sổ sách không kịp thời hoặc không đầy đủ, thiếu chính xác… ông Cao Văn Luyến nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý vốn đầu tư là vô cùng cần thiết và yêu cầu tất cả các học viên phải nghiêm túc thực hiện ứng dụng phần mềm để đảm bảo công tác báo cáo và tổng hợp số liệu được nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

Ông Cao Văn Luyến – Phó trưởng phòng Tài chính –Kế hoạch phát biểu khai mạc

Phần mềm quản lý điều hành ngân sách dự án và quyết toán dự án hoàn thành OPMS.VN được xây dựng trên cơ sở các Thông tư: Thông tư 210/2010/TT-BTC; Thông tư 99/2013/TT-BCT; Thông tư 09/2016/TT-BTC; Thông tư 195/2014/TT-BTC; Thông tư 28/2012/TT-BTC; Thông tư 05/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và Thông tư 22/2015/TT-BKH của Bộ Kế hoạch – Đầu tư, đáp ứng đầy đủ các báo cáo theo quy định hiện hành. Toàn bộ các học viên tham gia khóa tập huấn đánh giá rất cao ứng dụng của sản phẩm.

Hơn 50 học viên tham gia lớp tập huấn đánh giá cao ứng dụng của sản phẩm

 

Khóa tập huấn kết thúc tốt đẹp vào ngày 12/08/2016 và bước đầu đã phục vụ tốt công tác chuyên môn của các đơn vị sử dụng.