Trúng thầu gói thầu "Dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn"

27/12/2013

Liên danh công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn cầu và Công ty Cổ phần công nghệ DTT trúng thầu gói thầu "Dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn"

Liên danh công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn cầu và Công ty Cổ phần công nghệ DTT trúng thầu gói thầu "Dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn" của Ban quản lý dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Phần mềm quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn - Bộ Tài chính
1. Mục tiêu
Dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Phần mềm quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 
- Xây dựng Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, đảm bảo hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị có tài sản có thể cập nhật toàn bộ dữ liệu vào phần mềm đảm bảo đầy đủ, chính xác dữ liệu. Phần mềm có khả năng tích hợp được với CSDL quốc gia về TSNN, hỗ trợ công tác quản lý tài sản.
- Chương trình cung cấp thông tin về các tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại các đơn vị, địa phương có quản lý, sử dụng tài sản. Chương trình là công cụ hỗ trợ các đơn vị cấp trên như Sở Tài chính tại các địa phương khai thác thông tin, kết xuất báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản tại các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch.
- Giao diện chương trình thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng.
- Triển khai chương trình truy cập từ mạng Internet, đáp ứng yêu cầu bảo mật mức cao nhất.
2. Đối tượng phục vụ 
Hỗ trợ Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan quản lý công trình cấp nước tại 63 tỉnh, thành phố quản lý tình hình sử dụng tài sản là công trình cấp nước sạch.
3. Phạm vi triển khai 
- Cấu hình và cài đặt hệ thống tại Bộ Tài chính
- Tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng chương trình cho các cán bộ của Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về TSNN và dịch vụ về tài sản (Trung tâm DPAS), các cán bộ thuộc phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính, các cán bộ thuộc Cục Tin học & Thống kê tài chính - Bộ Tài chính. Tổ chức đào tạo chuyển giao hệ thống cho cán bộ kỹ thuật của Cục Tin học và Thống kê Tài chính – Bộ Tài chính để tiếp quản và vận hành chương trình.
-  Tổ chức 01 cán bộ hỗ trợ ngồi trực tiếp Bộ Tài chính để thực hiên nhiệm vụ hỗ trợ sử dụng chương trình, ghi nhận và chỉnh sửa chương trình theo các yêu cầu phát sinh trong thời gian 30 ngày làm việc.