Trúng thầu gói thầu: Xây dựng Phần mềm cập nhật số liệu kiểm kê và hạch toán giá trị tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

01/10/2015

Liên danh Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu và Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (DPAS) đã trúng thầu gói thầu : Xây dựng Phần mềm cập nhật số liệu kiểm kê và hạch toán giá trị tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1.Mục tiêu dự án
Phần mềm được xây dựng theo mô hình cơ sở dữ liệu tập trung, giúp cho các đơn vị quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có thể cập nhật thông tin quản lý một cách nhanh chóng, tức thời, mọi lúc, mọi nơi khi có phát sinh.
Phần mềm cập nhật số liệu kiểm kê và hạch toán giá trị tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sẽ cung cấp cho nhà quản lý, sử dụng thực hiện:
- Cập nhật thông tin về tài sản nhanh chóng, kịp thời  phục vụ công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Đảm bảo tổ chức quản lý tài sản theo "vòng đời của tài sản", quản lý, theo dõi tài sản từ khi hình thành đến khi kết thúc của tài sản: Nhập tăng mới; Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên; Nâng cấp, cải tạo tài sản; Thay đổi thông tin về giá trị, về đối tượng quản lý; Cho thuê tài sản; Lập phương án quản lý, xử lý; Điều chuyển; Chuyển nhượng; Thanh lý; Giảm khác;
- Hạch toán giá trị tài sản: Theo dõi, thực hiện tính nguyên giá; giá trị còn lại; giá trị hao mòn theo từng năm;
- Tổng hợp, kết xuất báo cáo theo từng góc độ quản lý: đơn vị trực tiếp quản lý; đơn vị tổng hợp (lĩnh vực, ngành); đơn vị tổng hợp lãnh thổ: Tỉnh, Tổng cục, Bộ, Toàn quốc.
- Giao diện chương trình khai thác đơn giản, thuận tiện.
- Đào tạo, tập huấn cho các cán bộ nghiệp vụ thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị trực thuộc sử dụng phần mềm theo hình thức trực tiếp; hỗ trợ trực tiếp hoặc từ xa.
2. Phạm vi triển khai
- Cấu hình và cài đặt hệ thống tại Bộ Tài chính.
- Đào tạo, tập huấn cho các cán bộ nghiệp vụ thuộc TCĐBVN và các đơn vị trực thuộc sử dụng phần mềm theo hình thức trực tiếp; hỗ trợ trực tiếp hoặc từ xa.
3. Đối tượng áp dụng
Hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.