Trúng thầu gói thầu "Xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định, tổng hợp kế toán tài sản cố định" Bộ Công an

09/07/2013

Ngày 09/07/2013, Liên danh Toàn Cầu - Thăng Long đã nhận được thông báo trúng thầu gói thầu "Phần mềm kế toán tài sản cố định, tổng hợp kế toán tài sản cố định" Bộ Công an

Mục tiêu chính của dự án:
Xây dựng bộ phần mềm quản lý tài chính, tài sản, đáp ứng được các yêu cầu của công tác quản lý tài chính tài sản của Bộ Công an. Tập huấn, triển khai các phần mềm tại V22 và các đơn vị dự toán cấp II, III và công an cấp huyện. Lưu trữ tại V22 toàn bộ dữ liệu của hệ thống quản lý tài chính, tài sản của ngành sau khi dự án được hoàn thành. Kết nối mạng, truyền số liệu từ các đơn vị dự toán cấp II với V22. Trang bị mới một phần thiết bị tại V22 và cho các đơn vị dự toán cấp II, III và công an cấp huyện.
Các yêu cầu chung:
- Đảm bảo tính kế thừa toàn bộ những tính năng ưu việt từ hệ thống phần mềm Quản lý tài sản cố định đang sử dụng tại các đơn vị dự toán cấp II, cấp III.
- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ về khai thác, tra cứu, sử dụng cho các đơn vị dự toán cấp I, II, III, đảm bảo quy trình đúng quy trình nghiệp vụ khép kín đối với công tác kế toán tài sản của ngành Công an. 
- Thiết kế theo mô hình ứng dụng trên mạng LAN và đơn lẻ.
- Sử dụng công nghệ môi trường phát triển phổ biến, tiện dụng, dễ lập trình và triển khai ứng dụng, ngôn ngữ lập trình hiện đại như: Dot.NET, Delphi, Java... 
- Cơ sở dữ liệu có thể sử dụng: Oracle, Firebird, Microsoft SQL...
- Có khả năng kết nối 02 phần mềm trên lại với nhau. 
- Tổ chức chuyển đổi dữ liệu đang sử dụng (trong năm tài chính khi triển khai phần mềm) từ hệ thống phần mềm cũ sang hệ thống phần mềm mới (đối với phần mềm kế toán TSCĐ) đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ của dữ liệu.
- Giao diện chương trình thân thiện với người dùng, dễ dàng cập nhật, khai thác, tra cứu dữ liệu theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo. Người dùng có thể truy cập ứng dụng từ máy tính cá nhân trong môi trường mạng LAN. 
- Đảm bảo tính mở, dễ dàng nâng cấp, cập nhật khi có yêu cầu bổ sung.
- Các chức năng được thiết kế mềm dẻo, tiện dụng, đáp ứng mọi yêu cầu của người dùng. Các màn hình nhập liệu và tra cứu cần được bố trí hợp lý, tiện sử dụng (phải thống nhất sử dụng các phím tắt trong hệ thống). Đảm bảo tính tùy biến cao, người dùng có thể tự định nghĩa theo các yêu cầu tra cứu, kết xuất các loại báo cáo, sổ, mẫu biểu.
- Đảm bảo tính năng quản trị hệ thống, tính năng đóng gói và chia sẻ thông tin. 
- Có khả năng ghi Nhật ký dữ liệu (hệ thống tự ghi nhận mọi thông tin thêm mới, sửa, xóa và các thông tin này chỉ có người quản trị hệ thống mới có quyền kiểm soát).
- Có tính bảo mật và xác thực cao.
- Có khả năng sao lưu, phục hồi dữ liệu tự động hoặc tùy người sử dụng một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.
- Có khả năng kết xuất các loại báo cáo, sổ, mẫu biểu ra dữ liệu ở dạng khác (.DOC, .XLS, .PDF…).
- Thông báo lỗi đến người sử dụng khi có lỗi phát sinh: Hệ thống xây dựng hệ thống cảnh bảo người sử dụng khi họ nhập dữ liệu sai hoặc thiếu. Tất cả các form nhập liệu đều được kiểm tra dữ liệu trước khi được gửi về cho server xử lý.
- Đảm bảo dịch vụ bảo hành và hỗ trợ khai thác sử dụng (đào tạo, chuyển giao công nghệ; tài liệu cung cấp miễn phí bằng giấy và đĩa CD; hỗ trợ sử dụng qua điện thoại, Email hoặc trực tiếp tại chỗ người sử dụng; tài liệu hướng dẫn dành cho người quản trị; tài liệu hướng dẫn dành cho người sử dụng; tài liệu liệt kê các lỗi có thể gặp trong hệ thống; tài liệu hướng dẫn cho người phát triển hệ thống; tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số liệu từ phần mềm cũ sang).
- Yêu cầu về bộ chữ tiếng Việt: theo tiêu chuẩn quốc gia- Unicode TCVN 6909:2001.
- Yêu cầu tốc độ xử lý của hệ thống: đảm bảo tốc độ xử lý của hệ thống, màn hình, báo cáo, các chương trình xử lý số liệu cần được tối ưu hóa.
- Yêu cầu về hệ thống chạy được trên máy chủ cài đặt Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 hoặc cao hơn. Máy trạm cài đặt Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 hoặc cao hơn.